Průzkumník ve Windows Vista jako FTP klient

0

Zkušení uživatelé zřejmě vědí, že do Průzkumníka nebo Internet Exploreru stačí napsat adresu FTP připojení, na výzvu zadat přihlašovací údaje, a poté počkat, než dojde k vypsání obsahu vzdálené složky. Jde o nejjednodušší formu připojení ke vzdálenému serveru, nicméně Průzkumník vám nabízí i pohodlnější přístup k FTP, než je opakované psaní adresy.

Podmínky pro připojení k FTP

Pro následující postup je potřeba, abyste upravili nastavení Internet Exploreru. Spusťte jej, klepněte na tlačítko Nástroje a volbu Možnosti Internetu. Přepněte se na záložku Upřesnit a zkontrolujte, zda je aktivní volba Povolit zobrazení složek serverů FTP (mimo aplikace Internet Explorer).

Toto nastavení by mělo být standardně aktivní, ale kvůli použití různých tweakovacích programů může být vypnuto. Kontrola tedy neuškodí.

FTP připojení v Průzkumníkovi

Nezbytné nastavení máte zkontrolováno, takže se můžete pustit do vytvoření nového FTP připojení v Průzkumníkovi Windows. Spusťte jej a postupujte podle následujícího návodu:

  1. Pravým tlačítkem klepněte v Průzkumníkovi na prázdnou plochu a z kontextové nabídky vyberte funkci Přidat umístění v síti.
  2. Spustí se průvodce, ve kterém pokračujte stiskem tlačítka Další.
  3. Vyberte položku Vybrat vlastní umístění v síti a pokračujte dále.
  4. Zadejte adresu FTP serveru, např. ftp://ftp.nejakadomena.cz nebo ftp://127.0.0.1.
  5. V dalším kroku vypněte anonymní přihlašování a zadejte své přístupové údaje k FTP serveru.
  6. Poslední částí je zadání názvu, pod kterým bude nové připojení uloženo.
  7. Po stisku tlačítka Dokončit bude toto připojení otevřeno.

K zadání hesla budete vyzváni až v momentě, kdy připojení poprvé použijete. Průzkumník vám dá na výběr, zda si heslo chcete pro pozdější použití uložit.

Práce s FTP

V čem je hlavní odlišnost tohoto řešení od běžného zadání FTP adresy do řádku s aktuálním umístěním v Internet Exploreru nebo Průzkumníkovi? Výše uvedeným postupem jste vytvořili nového zástupce. Ten je vidět nejenom v Průzkumníkovi (nabídka Start|Počítač), ale i ve všech programech, které zobrazují standardní souborový dialog Windows.

Příkladem budiž i nejjednodušší program ve Windows, Poznámkový blok. Při otevírání souborů stačí najít zástupce pro připojení k FTP, který je umístěn pod hlavičkou skupiny Počítač, a jednoduše se připojit.

Samozřejmě toto řešení je opravdu určeno jen pro kopírování a rychlou úpravu souborů na FTP. Potřebujete-li provádět pokročilé příkazy, pořiďte si k tomu určeného FTP klienta. Průzkumník vám nicméně dovolí měnit i přístupová práva k souborům. Nenabízí zadání příkazu CHMOD, ale po kliknutí pravým tlačítkem na nějaký soubor a výběru položky Vlastnosti zobrazíte okno, kde lze přístupová oprávnění změnit.

Ohodnoťte tento článek!