Recuva: zachraňte, co se dá

0

Že soubory, které smažete i vyhodíte z koše, nejsou ještě tak úplně vymazány z disku, patrně není potřeba příliš připomínat. K fyzickému odstranění dat dojde až poté, co jsou přepsána daty jinými – pokud tedy nějaké soubory na počítači vymažete, tyto dál reálně existují, jen o nich systém uchovává informaci jako o volném místu, na něž je možno při nebližší příležitosti zapisovat. A právě pro taková data je určen nástroj Recuva, který se vám ztracená, ale dosud nepřepsaná data pokusí zpětně vylovit.

K dispozici je program ve formě instalátoru nebo jako archiv (verze portable). Portable distribuce zde může být obzvláště užitečná, neboť spuštěním Recuvy z externího úložiště se vyhnete potenciálnímu nebezpečí, že by při instalaci přepsala některé soubory, které později budete chtít obnovit.

Pro neznalé je tu průvodce

Při instalaci nezapomeňte zrušit automatické přidání Google Chrome toolbaru. Prvním čištěním vás ihned po instalaci provede Recuva Průvodce. Nejdříve volíte typ souborů, které potřebujete z úložiště vydolovat (Obrázky/Hudba/Video/Zkomprimované…), ve druhém kroku pak můžete aplikaci napovědět, ve které lokaci by se data mohla nacházet. Na závěr ještě máte možnost zapnout tzv. hloubkové hledání, což je varianta vhodná v případě, kdy veškerá předchozí hledání selhala. Potvrzením tohoto dialogu předáváte slovo skeneru.

Výstupem vyhledávacího procesu je výpis nalezených souborů, z nichž můžete dál vybrat ty, které potřebujete skutečně obnovit. Pakliže se nespokojíte s tímto vpravdě omezeným ovládáním, klikněte v pravém horním rohu na tlačítko Přepnout do pokročilého režimu – to vás přenese do úplného módu ovládání a otevře řadu užitečných nastavení.

S těžkými případy nemusíte ztrácet čas

V levé části okna se vám v pokročilém režimu zobrazí seznam nalezených souborů včetně detailních informací o umístění, velikosti a především o možné obnovitelnosti. Pro rychlou orientaci slouží rozdělení souborů podle možnosti jejich obnovení na zeleně, žlutě a červeně označené (zelené s největší pravděpodobností obnovíte, žluté s menší jistotou a s červenými soubory se můžete nejspíš nadobro rozloučit), v tabulce ve sloupci Stav pak najdete pravděpodobnost zdárného obnovení slovně popsánu (např. Výborný nebo Nelze obnovit) a ve sloupci Komentář dokonce podrobné informace o tom, kterými daty byl daný soubor přemazán.

Tip: Červeně označený soubor nemusí být nutně ztracen. Recuva totiž nedokáže detekovat situaci, kdy soubor přepíše sám sebe (např. při jeho editaci a následném uložení) a vyhodnotí stav jako Nelze obnovit. Označení tedy berte s rezervou a skutečný stav si ověřte např. informací ve sloupci Komentář.

Bezpečně obnovit i bezpečně odstranit

Pokud na položku v seznamu kliknete pravým tlačítkem, můžete si všimnout nenápadné položky Bezpečně vymazat označené. S touto funkcí opatrně, protože má přesně opačný efekt, než kterým jsme se doposud zabývali – jejím cílem je označené soubory pokud možno nenávratně odstranit. Šikovný nástroj, pokud mají např. k vašemu počítači přístup další uživatelé a vy chcete mít jistotu, že se vám nebudou prohrabávat ve smazaných datech.

Úroveň „bezpečnosti“ při tomto definitivním odstraňování máte možnost nastavit v Možnostech (tlačítko v pravém horním rohu) na kartě Obecné, když u hesla Bezpečné vymazání vyberete v rozbalovací nabídce položku s větším počtem průchodů (Gutmannův algoritmus jich provede až pětatřicet). Podrobnosti o bezpečném odstraňování viz jeden ze starších článků.

Pro prohledávání obnovitelných souborů je ještě užitečné přepnout do stromového zobrazení (klikněte pravým tlačítkem na některý ze souborů v seznamu a zvolte položku Nastavení zobrazení → Zobrazit ve stromu), v němž se díky označování složek a podsložek o něco lépe orientuje.

Ohodnoťte tento článek!