Restarter: automatické spuštění havarovaných programů

0

Představte si, že máte na svém počítači aplikaci, která běží na pozadí a vykonává nějaké činnosti bez vašeho zásahu. Počítač možná máte spuštěn nonstop a potřebujete, aby tato aplikace fungovala spolehlivě i v době, kdy u počítače nesedíte. Typicky může jít o FTP server, poštovní server, nějakou podporu her, ale i o aplikaci umožňující nějaký typ vzdáleného přístupu do počítače.

Pokud cokoli z toho havaruje, je to nepříjemné. Například spadlý software pro vzdálený přístup již nenahodíte jinak, než osobně přímo u počítače.

Právě tyto problémy by měl řešit program Restarter. Stačí, abyste v něm nastavili, které aplikace má sledovat. Restarter se pak poté, co zjistí, že daná aplikace zhavarovala, pokusí problémový program znovu spustit. Je to praktické, užitečné a navíc zdarma. Pojďme se na Restarter a jeho možnosti podívat trochu podrobněji.

Dozorce nad problémovým softwarem

Restarter nastavujete v jediném okně, jde o poměrně jednoduše ovládanou aplikaci. V tomto hlavním okně uvidíte seznam aktuálně spuštěných procesů ve svém systému. Zde mi trošku vadí, že se seznam neaktualizuje automaticky, ale musíte mu pomoci klepnutím do nabídky Main|Refresh.

Poté, co najdete proces programu, který chcete sledovat, tak jej klepnutím v seznamu označte a zmáčkněte tlačítko Select. Označení procesu a jeho identifikátor se přesunou do druhé poloviny okna Restarteru, ve které určujete, jakým způsobem bude tento proces sledován.

Důležitá je samozřejmě volba Enable Restart, čímž určujete, že v případě ukončení procesu má být daná aplikace znovu nastartována. Chcete-li ji spustit minimalizovanou, pak zapněte volbu Restart Minimized.

Dvě editační políčka v části s nastavením slouží k zadání parametrů příkazového řádku při startu programu. Řada aplikací běžících na pozadí se s parametry spouští, proto je zde nezapomeňte zadat do políčka Startup Parameters.

Druhé pole, Working Dir, umožňuje restartované aplikaci sdělit, jaký bude její pracovní adresář. Pro většinu aplikací je to vždy složka, ze které jsou spuštěny, ale opět – najde se dost takových programů, u kterých potřebujete, aby pracovali s jinou složkou, než ze které jsou spuštěny.

Nezapomeňte nastavit interval sledování v políčku Monitor Interval. Restarter bude aplikaci kontrolovat po každém uplynutí zde zadané hodnoty. Výchozí je jedna minuta, hodnota zadáváte v sekundách.

Co s nereagující aplikací?

Restarter by si měl poradit také s programy, které sice zůstanou spuštěny, ale přestanou reagovat. Myslím si, že takovýchto aplikací je skoro víc než těch, které se v případě problému samy ukončí. Pro tyto případy je Restarter vybaven volbou Kill if Unresponsive for. Tuto volbu musíte nejdříve zapnout a poté nastavit počet intervalů, během kterých proces nesmí reagovat, aby byl ukončen.

Čili pokud vezmeme v úvahu výchozí hodnotu 60sekundového intervalu a pěti průchodů, pak bude při zapnutí příslušné volby nereagující proces zabit po pěti minutách a aplikace poté znovu nastartována.

Všechny akce, které Restarter provede, jsou na požádání ukládány do souboru s protokolem, takže se později můžete podívat, co se během vaší nepřítomnosti u počítače dělo. Události můžete opatřit také zvukovým doprovodem – jde o klasické pípnutí známé i u dokončení stahování souborů v prohlížeči.

Spouštíme sledování

Jakmile máte všechno potřebné nastavení připraveno, klepněte na tlačítko Start. V okně Restarteru se objeví ukazatel odpočítávající zbývající čas intervalu. Po jeho uplynutí se již automaticky aktualizuje seznam procesů, Restarter vyhodnotí, zda je sledovaná aplikace spuštěna a zda reaguje. V případě, že tomu tak nebude, pak ji spustí znovu.

Restarter můžete samozřejmě minimalizovat, schová se v oznamovací oblasti. Nijak to přitom neovlivní sledování dané aplikace.

Vytvoření zástupce

Restarter nemá k dispozici klasický instalační program. Ten pouze v počítači vytvoří složku, do které Restarter rozbalí. Odtud jej můžete ručně spustit. Výhodou Restarteru však je možnost vytvoření zástupců pro sledování různých programů. Poté, co sledování nějaké aplikace nastavíte a spustíte, odblokuje se vám funkce Main|Create Shortcut. Ta vytvoří ve složce Restarteru zástupce pro jeho spuštění, kdy je jako parametr předáno veškeré nastavení pro sledování dané aplikace.

Restarter považuji za povedený program, který bude užitečný pro mnoho lidí. Líbí se mi jeho jednoduché nastavení, ukládání informací do logu i možnost zabití a restartu nereagujících procesů.

Ohodnoťte tento článek!