Satya Nadella načrtl principy a pravidla robotiky a umělé inteligence

0

Patrně jste někdy slyšeli o třech zákonech robotiky, které definoval Isaac Asimov. Na ty se nabalily zákony další a narazíte i na upravené verze zákonů. Buď jak buď, z Asimova se dodnes vychází. Proč o tom začínám? Satya Nadella, ředitel Microsoftu, se v úvodníku pro webový magazín Slate rozpovídal o vlastnících náhledech na svět robotiky.

Především podle něj již Asimovy zákony nevyhovují dnešní době. Navazuje na modernější otázky, které v souvislosti s robotikou klade např. Cynthia Breazeal z MIT Media Lab. Jde jí o humanistický přístup k robotům a umělé inteligenci, který podle ní technologicky zaměřeným lidem většinou chybí. Neberou v potaz behaviorální a sociální aspekty designu. Přitom „pokud chceme se stroji spolupracovat, neměli bychom humanistický přístup opomíjet,“ řekla.

Nadella nastínil směr, jímž se Microsoft bude ubírat

Nadella navrhl témata k dnešní diskuzi o robotice a umělé inteligenci. Ve zkrácené verzi napsal pravidla pro umělé inteligence a roboty:

  • Umělá inteligence musí být navržena, aby pomáhala lidstvu. Zatímco nastupují autonomní stroje, musí být respektována autonomnost člověka.
  • Umělá inteligence musí být transparentní. Lidé by měli mít jasnou a srozumitelnou představu o tom, jak technologie funguje a jaká jsou pravidla.
  • Umělá inteligence musí být maximálně účinná, aniž by zničila důstojnost člověka. Měla by zachovat principy a závazky naší kultury a nebránit diverzitě.
  • Umělá inteligence musí být navržena pro chytré uchovávání soukromí.
  • Umělá inteligence musí mít algoritmickou zodpovědnost, aby lidé mohli napravit nechtěnou újmu. Technologie musíme designovat s určitým očekáváním, stávají se ovšem i věci nečekané, které musíme rovněž řešit.
  • Umělá inteligence musí chránit před předsudky, kvůli špatné heuristice nesmí docházet k diskriminaci.

Nadella také nadnesl doporučení pro lidstvo. Co bude důležité?

  • Empatie – Lidé ji ve strojích těžko replikují. Ve světě, kde žijí lidé a umělé inteligence, bude empatie klíčová, zejména kvůli budování vztahů a chápání myšlenek a pocitů toho druhého.
  • Vzdělání – Navzdory některým předpovědím by se podle Nadelly měly zvednout prostředky investované do vzdělání. Svět bude jednoduše více než kdy jindy potřebovat vzdělané lidi, bez nich nové technologie nebudou vznikat a nebudou úspěšně nasazovány. Podceňovat vzdělání by nebylo chytré.
  • Kreativita – Kreativita patří k nejžádanějších lidským vlastnostem a stroje budou naši kreativitu rozšiřovat a obohacovat.
  • Soudnost a zodpovědnost – Jsme sice ochotní akceptovat počítačem vytvořené diagnózy a právní rozhodnutí, stále ale očekáváme, že bude za důsledky zodpovědný člověk.

Nadella není příliš konkrétní, spíše obecně načrtl témata, který by měla být dále diskutována a z nichž mohou být vyvozeny konkrétní zákony. Zájemcům a zájemkyním podporučuji, aby si přečetli celý původní článek.

Zdroj: Slate via The Verge

Satya Nadella načrtl principy a pravidla robotiky a umělé inteligence

Ohodnoťte tento článek!