Stejně hladce jako poslaneckou sněmovnou prošla novela Zákona od elektronických komunikacích (ZoEK) také senátem. Návrh zhoršuje pozici zákazníka a zvýhodňuje poskytovatele telefonních, televizních a internetových služeb.

Dosud museli poskytovatelé při jakékoliv změně smluvních podmínek měsíc dopředu informovat zákazníka a říci, co přesně se změní. Poskytovatel musel také vydat poučení o právech na odstoupení od smlouvy. Zákazník měl čas na rozmyšlenou, aby se rozhodl, zdali bude v odebírání služeb pokračovat, nebo bez sankcí za předčasné ukončení smlouvy odstoupí.

 

Podle novely bude muset operátor i nadále měsíc dopředu informovat o změně smluvních podmínek, ale nově už ne konkrétně kterých. Bude na zákazníkovi, aby si oba dokumenty s desítkami stran porovnal. Podat poučení o možnosti odstoupit od smlouvy pak poskytovatel bude muset jen v případě, když uzná, že jsou změny smluvních podmínek podstatné (změna cen, jejích výpočtů, reklamací…).

Znevýhodněni ale nebudou jen ti, kteří mají podepsánu smlouvu na dobu určitou a při předčasném odstoupení by museli platit sankce. Novela omezí i zákazníky se smlouvami na dobu neurčitou. Pokud zákazník nebude s novou smlouvou souhlasit, nebude moci odstoupit k datu účinnosti změn, ale bude muset podat standardní výpověď. Tudíž bude dočasně pokračovat za pro něj nevýhodných podmínek až do konce výpovědní doby.

Novela ZoEK už čeká jen na podpis prezidenta
Novela ZoEK už čeká jen na podpis prezidenta

Po schválení novely oběma komorami parlamentu se čeká už jen na podpis prezidenta. S návrhem má mj. problém také Evropská komise, která žádá vysvětlení, proč se v Česku projednává zákon zhoršující postavení zákazníků.

Proti novele ostře vystupuje také Český telekomunikační úřad. „Prostým srovnáním textů je i lidem bez právnického vzdělání zřejmé, že zde dochází k výraznému oslabení práv spotřebitelů. Přílepek, který bere práva spotřebitelům a oslabuje jejich postavení vůči operátorům, vznikl v poslanecké sněmovně a dnes ho schválil senát. Nadále budeme hledat všechny dostupné cesty, aby český spotřebitel zůstal ochráněn podle evropského standardu a uděláme pro ochranu zákazníků telekomunikačních operátorů vše, co bude v našich silách,“ říká k přijaté novele předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák.

A co na to operátoři? Prezident APMS Jiří Šuchman říká, že současný zákon je špatný a potřebuje změnit. „Aplikace dosavadního textu totiž vede k celé řadě absurdních důsledků, kdy jsou poskytovatelé telekomunikačních služeb odrazováni od zavádění jakýchkoli (i pozitivních) změn do smluv,“ dodává pro Peníze.cz. Směrnice EU ale nerozlišuje mezi vylepšením, nebo zhoršením podmínek, ale pouze o změně smlouvy.

Zdroj: ČTÚ

Ohodnoťte tento článek!