Sestavení 7201 systému Windows 7 na P2P

0

Není tomu tak dávno, co jsme vám přinesli spekulace o údajně vyvíjeném Service Packu 1 pro Windows 7. Tehdy se informace nezdály příliš věrohodné, nicméně poslední události je staví do zcela jiného světla.

Sestavení s označením 7201 totiž uniklo na výměnné sítě. Původně se předpokládalo, že 7200 měla být finální verze, což by víceméně odpovídalo situaci, kdy SP1 pokračuje jako oddělená větev s pořadovým číslem 7201 a výše.

Věci se však dle dostupných informací mají trochu jinak: Větev na trase RC – RTM přeskočila ze 7141 na 7200, čímž naznačuje výrazný pokrok ve vývoji. Vývoj Service Packu 1 pak započal větví začínající číslem 7225. Každá z nich navíc obdržela zvláštní značení: winmain a winmain_sp. Microsoft ovšem odmítá jakékoli spekulace o servisním balíčku komentovat.

Podíváme-li se blíže na uniklý build 7201, neuvidíme prakticky nic nového. Oproti veřejně vydanému kandidátovi na vydání (7100) nenabízí nic, co by mohlo na první pohled zaujmout. Jak už bylo dříve zmíněno: Vývoj směrem k finální verzi se zaměřuje pouze na dolaďování systému: Odstraňování chyb a vylepšování kompatibility aplikací a ovladačů.

Uživatelé RC verze tedy nemusí nikterak spěchat s (nelegálním) stahováním nečerstvější varianty. Kandidát na vydání v podstatě odpovídá nedoladěné finální verzi a následná sestavení „pouze“ opravují nalezené chyby, jak se lze přesvědčit z galerie screenshotů serveru Softpedia.EN O vývoj nových funkcí se stará právě winmain_sp větev.

Zdroj: Softpedia

Ohodnoťte tento článek!