Seznam chce ponechat možnost vytvoření kopie díla a zároveň zrušit „výpalné“

0

V Evropské unii se teď bude diskutovat o revizi autorského práva, jeho sjednocení napříč unií a do debaty se zapojila i česká internetová jednička. Seznam sepsal v bodech několik komentářů, jaký má na věc názor.

Z hlediska provozovatele obsahových služeb by Seznam chtěl mít možnost nakoupit jednu licenci pro celou EU. V současnosti musí místo toho oslovovat vlastníky práv v každé zemi zvlášť a případně pro každý trh zvlášť. Proto by také chtěl standardizované registrační značky pro audiovizuální díla, podobně jako knihy mají ISBN.

Seznam se také postavil za právo na vytvoření kopie díla bez dalších poplatků, jako to funguje dnes. Ale chce zrušit aktuálně platný zákon, kvůli kterému platíme „výpalné“ za nákup nových pevných disků, prázdných DVD, tiskáren atd.

 

Souhrn komentářů Seznam.cz k veřejné konzultaci k revizi autorského práva Evropské unie

Bez redakčních úprav.

 • Nákup licenčních práv pro každý národní trh zvlášť (v případě šíření obsahu on-line) a k tomu se vážící skutečnosti: 1) obtížně dohledatelní vlastníci práv na konkrétní dílo pro území daného státu EU; 2) náklady spojené s nákupem licencí pro více států (pro každý trh samostatně).
 • Existence dvou práv v podobě práva na vytvoření kopie audio-vizuálního díla a samostatného práva na jeho zpřístupnění komplikuje a prodlužuje legální snahy o zisk a správné nakládání s obsahem. Dalším problémem je existence odlišných práv pro jednotlivé formy šíření daného díla.
 • Zveřejnění odkazu na stánku třetí strany vs. potřeba autorizace tohoto kroku: autorizace by neměla být vyžadována. Umístění odkazu na nelegální obsah.
 • Uchovávání obsahu v dočasné paměti počítače (cache) vs. autorizace: autorizace připadá do úvahy pouze v režimu on-line.
 • Prodej „použitého“ digitálního obsahu: problémem je omezená schopnost doložitelně ohlídat počty prodaného „použitého“ digitálního obsahu, z něhož provozovatel dané služby odvádí finanční prostředky organizacím, které zastupují práva autorů. Možnost řešení: paušální plnění.
 • Registrace audio-vizuálních děl: existence registračního čísla pro audio-vizuální obsah (obdoba ISBN u knih) by usnadnila identifikaci díla a zjednodušila nákup. V případě hudby existuje několik standardů pro registraci (ISRC, UPC…). Film: je zde pokus v podobě iniciativy EIDR.
 • Doba ochrany autorského práva: není problém s obdobím ochrany daného autorského práva, ale s často existující neschopností dědiců práv vzájemně se vypořádat a umožnit tak využívání díla.
 • Omezení a výjimky v rámci jednotného trhu: uplatňování omezení a výjimek vede ke zvýšeným nákladům na vstupu pro poskytovatele digitálního obsahu na nové zahraniční teritorium.
 • Výjimky na úrovni státu vs. přeshraniční přesah – spravedlivá kompenzace: nutno rozlišovat mezi 1) státy schopnými zajistit vymahatelnost práva; 2) státy, kde to možné není. Ad 1) mohlo by jít o dohody mezi svazy o vzájemném předávání informací, spolupráci a vypořádávání.
 • Knihovny/archivy a vzdálený přístup k nim: přestože řada knihoven vlastní digitalizované sbírky, vzdálený přístup k nim je často limitovaný. Zájemce je mnohdy odkázán na nahlédnutí do části dokumentu a úplný přístup k němu je možný až na koncovém zařízení ve vlastnictví knihovny.
 • Specifické formáty děl: při úpravě děl narážíme na praktiky distributorů, kteří nás smluvně nutí (jedna z podmínek nákupu) k odprodeji upraveného díla pod cenou nákladů.
 • Data mining – datové korpusy: ústavy nám data neposkytly s argumentem, že korpusy jsou sestaveny z licencovaných děl. Nám nešlo o obsahy, ale o extrahování dat ve strojovém formátu.
 • Uživatelský obsah vs. obsahové platformy: v době, kdy Stream.cz uživatelům umožňoval nahrání jejich vlastního obsahu, jsme se s problémy plynoucími s užitím části autorských děl setkávali. Ve vztahu k vlastníkům práv se otázka řešila paušálními platbami za provoz Stream.cz.
 • Vytváření kopií pro osobní účely: pokud si vytvořím kopii pro soukromé účely a za její pořízení buď já, nebo provozovatel služby zaplatíme, neměla by tato být zatížena dalším poplatkem. Stejně tak bychom neměli platit za nákup prázdných médií/nosičů, na kterých si obsah ukládáme.
 • Platby za digitální obsah: konkrétní vyhledávání a vykazování jednotlivého obsahu (opět hlavně uživatelsky generovaný obsah využívající nějaká jiná díla) by tak bylo pro všechny zúčastněné strany pracné a prakticky plně nedoložitelné (s ohledem na množství nově vznikajícího obsahu).
 • Adekvátní odměňování autorů: práva mají být spravována na základě skutečného výkonu a užití díla. Otázkou zůstává, jestli nezavést princip celkové převoditelnosti práv autora ke svému dílu.
 • Porušování práv – úložiště: doporučujeme zvážit princip speciálních předběžných opatření. Vykonavatelé autorských práv by mohli zprostředkovatelům uložit povinnost zamezit šíření autorských děl, například v uložištích apod.

Zdroj: Seznam

Ohodnoťte tento článek!