Skrývání ikon IM klientů na hlavním panelu Windows 7

0

Permanentní zobrazování ikon aplikací i po minimalizaci do oznamovací oblasti (system tray) nepředstavuje neduh nového hlavního panelu, ale spíš pokus o usnadnění správy těchto programů. V případě aplikace Windows Live Messenger totiž klepnutí pravým tlačítkem myši na její ikonu rozbalí nabídku s přístupem k nejčastěji používaným funkcím, jako je změna status či odeslání zprávy.

V tuzemsku je však jako IM komunikátor mnohem rozšířenější ICQ, jehož klient však podobnou funkcionalitu nepodporuje. U nejnovější verze (ICQ 7) se navíc jeho ikona na hlavím panelu zobrazuje trvale, tedy i po minimalizaci aplikace klepnutím na křížek.

Ať už tedy jde o Live Messenger nebo jiný komunikační program, můžete snadno nastavit, aby se jeho ikona vždy skrývala.

Zavřete příslušnou aplikaci, klepněte pravým tlačítkem na její spouštěcí soubor a z nabídky zvolte Vlastnosti. Přejděte na záložku Kompatibilita a v části Režim kompatibility zatrhněte položku Tento program spustit v režimu kompatibility pro. Následně z nabídky zvolte možnost Windows Vista (Service Pack 2) a nastavení potvrďte tlačítkem OK.

Ohodnoťte tento článek!