Slovensko ACTA zatím nepodepíše, ministerstvo prošetřuje možné důsledky

0

Slovensko je jednou z pěti zemí EU, která ACTA na japonské schůzi nepodepsala. Společně s Německem, Estonskem, Nizozemskem a Kyprem ještě tyto státy neprovedly všechny potřebné interní procesy nebo v Japonsku neměly zástupce.

A Slováci se k podpisu rozhodně nehrnou. Tamní ministerstvo průmyslu a obchodu, v jehož gesci má ACTA být, totiž i na nátlak laické a odborné veřejnosti chce možné důsledky dohody prošetřit. Nechce totiž upřednostňovat ochranu duševního vlastnictví nad základními lidskými právy (soukromí a svobodu).

Sme presvedčení, že slovenský právny poriadok a slovenská legislatíva dostatočne funguje aj bez tejto dohody. Schválenie ACTA  obsahuje množstvo nepresností, ktoré skrývajú potenciálne riziká neželaného legislatívneho stavu na Slovensku. ACTA je v súčasnom znení kontroverzná a nejednoznačná. Chcem o nej najprv verejne diskutovať. Kým k tejto téme nebude aj všeobecný súhlas verejnosti, takýto kontroverzný dokument nemôžem podporiť. Ani ja sám sa so súčasným znením dohody ACTA celkom nestotožňujem,“ řekl ministr Juraj Miškov.

Preto som dnes stiahol materiál z rokovania porady vedenia MH SR (ministerstvo hospodárstva, pozn. redakce) a rozhodol som sa tejto téme ešte podrobne venovať. V  najbližšom čase planujeme zorganizovať odbornú konferenciu na túto tému, pozvať domácich aj zahraničných odborníkov ako aj zástupcov mimovládnych organizácií a otvoriť tak priestor pre širšiu diskusiu za okrúhlym stolom, nie za zatvorenými dverami, ako tomu bolo počas minulých vlád zvykom,“ dodal Miškov.

Polsko, které sice dohodu podepsalo, se už ale brání její ratifikaci. Stejný krok včera naznačil i český premiér Petr Nečas.

Zdroj: vlada.gov.sk

Ohodnoťte tento článek!