SMS jízdenky v Brně stále nejsou, Dial Telecom navíc napadl tendr DPMB

0

Loni na podzim jsme vás informovali, že Dopravní podnik města Brna (dále DPMB) konečně chystá zavést SMS jízdenky pro městskou hromadnou dopravu. Systém měl být dostupný tento rok, ale ani po pěti měsících se prakticky nic neděje. 

Společnost Dial Telecom ale napadla veřejnou zakázku DPMB, která je prý netransparentní a neodpovídá reálným nárokům, a je tedy jen málo firem, které by je mohly splnit.

SMS jízdenka SMS jízdenka SMS jízdenka
Brno je poslední velké město, kde SMS jízdenky chybí

Prvním sporným bodem je prý požadovaná kapacita systému. Podle dokumentů DPMB musí zvládnout nápor 20 000 SMS za minutu (od každého operátora zvlášť). V Praze se přitom odešle 30 000 SMS dohromady a navíc za celý den. S tím se dá souhlasit, loni na Silvestra prošlo sítěmi operátorů 40 milionů SMS, tj. 27 777 každou minutu. DPMB požaduje, aby jich systém zvládl 60 000.

Druhým bodem hodnoticí kritérium komplexnosti nabízených služeb s váhou 45 %. Dle Dial Telecomu je to je váha, jež je způsobilá výrazné ovlivnit hodnocení podaných nabídek, avšak v žádném případě se nejedná o kritérium, které může být objektivně hodnoceno. Jednotlivá subkritéria jsou popsána tak, že řada z nich není ani způsobilá být předmětem hodnocení smlouvy (např. způsob komunikace při objednávání jízdenky zákazníkem) apod.

Jako příklad je uveden bod, kdy Zadavatel ukládá dodavateli povinnost neprodleně, max. do 10 minut informovat o každém výpadku mobilního operátora a o každém výpadku systému prodeje SMS. Tento požadavek je prý neurčitý a neproveditelný.

 

Vadí nám přehnané požadavky i neprůhledná kritéria soutěže a proto jsme podali Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Naším cílem je, aby ÚOHS výběrové řízení zrušil a byl vypsán nový – transparentní tendr, který umožní uchazečům reálně splnit požadavky zadavatele,“ říká Robert Horáček, produktový manažer Dial Telecomu.

Zdroj: Tisková zpráva

Ohodnoťte tento článek!