SMS jízdenky v Brně zatím nebudou. ÚOHS zrušil tendr dopravního podniku

0

Před třemi týdny jsme psali o stížnosti Dial Telecomu na veřejnou zakázku vypsanou brněnským dopravním podnikem (DPMB) ohledně poskytování SMS jízdenek. Podmínky zbytečně naddimezované a neprůhledné, čímž rovnou odstavily řadu zájemců, kteří mají dostatečné kapacity pro reálný chod systému.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže výtky vyslyšel a dnes DPMB zakázal uzavřít smlouvu s potenciálním dodavatelem nového systému.

Vzhledem k tomu, že Úřad po předběžném posouzení předložené dokumentace o veřejné zakázce získal pochybnosti o souladu úkonů a postupů učiněných zadavatelem v zadávacím řízení se zákonem, a to zejména při vymezení minimální úrovně technických kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, a dodržení zásady transparentnosti při stanovení dílčího hodnotícího kritéria, rozhodl Úřad v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu řízení o předběžném opatření uvedeném ve výroku tohoto rozhodnutí tak, aby smlouva na plnění veřejné zakázky „Dodání systému na zavedení úhrad jízdného prostřednictvím SMS zpráv“ nebyla uzavřena dříve, než bude případ řádně prošetřen, případně než bude zjednána náprava.

SMS jízdenka SMS jízdenka SMS jízdenka
Brno je poslední velké město, kde SMS jízdenky chybí

Nový tendr uvítá Karel Sasín ze společnosti Axima: „Naše společnost stále pevně věří, že tendr na brněnskou SMS jízdenku bude vyhlášen korektně a s férovými podmínkami pro všechny společnosti, které jsou schopni ji technicky realizovat. Proto toto rozhodnutí vítáme.“ Ale o novou zakázku se chce zajímat i Dial Telecom, který stížnost k úřadu podal.

Dial Telecom dlouhodobě bojuje za to, aby výběrová řízení, která vyhlašuje státní správa a samospráva, byla transparentní a spravedlivá ke všem uchazečům. Není to poprvé, co se nám významným způsobem podařilo zastavit další pokusy o pokřivení telekomunikačního trhu v České republice,“ řekla k tomu Martina Setunská, Marketing & PR manažerka společnosti Dial Telecom. „Budeme rádi, když v tomto případě ÚOHS v dalším stupni řízení celý tendr na SMS jízdenky v Brně zruší a bude vypsán nový, otevřenější ostatním uchazečům,“ dodala. 

Brno je největším tuzemským městem, které ještě SMS jízdenky pro hromadnou dopravu nenabízí. Až letos vypsalo zakázku v hodnotě 25 milionů korun (bez DPH) o poskytování služeb po dobu čtyř let. SMS jízdenky jsou už dostupné v Praze, Ostravě, Plzni, Liberci, Hradci Králové, Ústí nad Labem a Českým Budějovicích. Nedávno se začalo mluvit o jejich nasazení v Olomouci.

 

Zdroj: TZ

SMS jízdenky v Brně zatím nebudou. ÚOHS zrušil tendr dopravního podniku

Ohodnoťte tento článek!