Socialistická auta, která byla (aspoň v něčem) lepší než ta „západní“

0

Socialismus s komunismem přinesly světu úpadek, strádání a utrpení milionů lidí. V konkurenci se svobodným tržním hospodářstvím společenské zřízení založené na centrálním plánování absolutně selhalo vždy a všude, kde bylo vyzkoušeno.

Obyvatelé socialistického bloku vnímali vlastní bídu nejvýrazněji tehdy, když měli možnost porovnat svoji životní úroveň se standardem běžným „na Západě“, jak se tehdy říkalo. Dobře to bylo vidět na produktech spotřebního charakteru, jako jsou právě auta. Následující přehled proto berte od začátku s rezervou. Najít skutečně kvalitní socialistické auto, které by válcovalo srovnatelný produkt „západního“ tržního hospodářství, snad ani nejde. Už jen proto, že požadavky zákazníků na obou stranách „ideologické barikády“ byly diametrálně odlišné.

Přesto socialismus východního bloku, ohraničený érou od konce 40. do konce 80. let dvacátého století, přinesl několik zajímavých a poměrně konkurenceschopných modelů. Snažili jsme se dát dohromady aspoň některá socialistická auta, která přinesla i v době obecného zaostávání zajímavá technologická řešení, byla úspěšná u zákazníků (kteří ovšem neměli příliš na výběr) nebo se jednoduše líbila.

Pokračování na Autobible.cz.

Ohodnoťte tento článek!