Soudní dvůr EU: elektronická kniha může být půjčována stejně jako tištěná kniha

0

Půjčování elektronických knih je problematické. V Česku se o to pokouší eReading.cz, který řadu knih zpřístupňuje uživatelstvu některých knihoven. Problémem je obecně legislativa, která zatím na nástup e-knih nestihla zareagovat. V Nizozemsku např. sice e-knihy některé knihovny půjčují, jedná se však o výsledek dohody s nositeli práv. Půjčování klasických knih je ale v knihovnách ošetřeno jinak.

Půjčování tištěných knih řeší přímo autorský zákon, přičemž je půjčování řešeno formou náhradních autorských odměn. (Jedná se o tzv. zákonnou licenci.) Knihovna tak odvádí určité poplatky za každou absenčně zapůjčenou knihu. Sama se přitom nemusí snažit právě o to, co některé knihovny v současnosti dělají kvůli zastaralé legislativě, a sice dojednávají licenční smlouvy, které jim umožní půjčovat elektronické knihy uživatelkám a uživatelům.

Dva nové Kindly vedle sebe. Vyplatí se připlatit si za Voyage?
Půjčování e-knih je pro vydavatele zatím tabu (Ilustrační foto)

Je to pro ně starost, může to pro ně být finančně nákladné. Především se může stát, že se nedohodnou vůbec. Soudní dvůr Evropské unie v této souvislosti vyřkl zajímavý rozsudek. Jak to začalo? VOB, sdružení veřejných knihoven v Nizozemsku, tvrdilo, že „by se právní úprava týkající se tradičních knih měla vztahovat i na půjčování knih v digitální podobě“. Dostalo se do konfliktu s místním kolektorem odměn pro autory. VOB specificky požadovalo, aby knihovny mohly e-knihy půjčovat tímto způsobem:

  • Rozmnoženina e-knihy je uložena na serveru veřejné knihovny.
  • Uživatel či uživatelka může stažením tohoto souboru na své zařízení vytvořit další rozmnoženinu.
  • Během doby výpůjčky lze stáhnout pouze jednu rozmnoženinu.
  • Po uplynutí platnosti výpůjčky uživatelka či uživatel ztrácí možnost s knihou pracovat.

Vlastníkům práv jde samozřejmě o zisky a strach z možnosti digitální obsah snadno šířit nelegálními cestami dál. Jenže se někteří odborníci a odbornice domnívají, že lze půjčované e-knihy naopak zabezpečit lépe než knihy papírové, které si lidé prostě naskenují.

Když vynechám právničinu, mohu přistoupit k radostnému sdělení, že Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že uvedený způsob půjčování e-knih může být brán za principiálně stejný jako půjčování tištěných knih. Není ovšem možné půjčovat e-knihy, které pochází z nelegálních zdrojů. Podle soudu je samozřejmě možné, aby lenské státy EU upřesnily podmínky pro půjčování. Jeho rozhodnutí je každopádně zlomové a může otevřít cestu elektronickým knihám do veřejných knihoven.

Zdroj: Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr EU: elektronická kniha může být půjčována stejně jako tištěná kniha

Ohodnoťte tento článek!