Soutěž o tři 4GB kity pamětí DDR3-1600 od Goodram

0

Soutěž v kostce

 • ceny: 3× 4GB kit pamětí Goodram Play DDR3-1600, CL8 (PC3-12800, 2× 2 GB)
 • vstupní podmínky:
  • zaslání nejlepšího nápadu na provedení recenze/testu paměťových modulů DDR3 na info(zavinac)extrahardware.cz a v kopii na iwona.jalowy(zavinac)wilk.com.pl (do 12. srpna 2010, 23:59 SEČ)
  • doporučuji rovnou připojit adresu pro doručení pamětí – budete mít díky tomu třeba o den více na recenzi
  • souhlas s pravidly soutěže (níže)
 • redakce ExtraHardware společně se zástupci Wilk (výroce pamětí Goodram) vybere tři nejlepší návrhy na zpracování recenze a těmto autorům zašle výhry/ceny
 • vlastníky výhry se ale tito tři šťastlivci stanou až ve chvíli, kdy do daného termínu zašlou zpracované recenze/testy dle svého výherního návrhu (31. srpna 2010)
 • zpracované testy/recenze budou zveřejněny na ExtraHardware.cz a Goodram.com


Reálná fotografie jedné ze tří cen (klepněte pro fotografii ve vysokém rozlišení)

Vzhledem k charakteru soutěže není omezena účast jen na čtenáře nijak nespjaté s vydavatelskou činností: přihlásit do soutěže se klidně může pokusit redaktor jakéhokoli počítačového magazínu (mimo zaměstnanců Extra Publishingu, podrobněji níže) stejně jako čtenář, který dosud žádný článek nepsal. Koneckonců v prvním kole rozhodují nápady, nikoli dovednosti recenzenta. Jelikož je potřeba moduly posílat kurýrní službou, omezujeme soutěž na účastníky s korespondenční adresou v České republice. Samotná recenze/test může být napsána jak v jazyce českém, tak slovenském.

Jelikož se jedná o soutěž velmi nestandardní, připravil sponzor soutěže, polská společnost Wilk Electronic komplexní a snad neprůstřelná pravidla:

Pravidla soutěže „GOODRAM Play. Zapojte se do hry”
(dále jen „Pravidla”)

§1
Obecná ustanovení

 1. Internetová soutěž, dále jen
  „soutěž“, bude probíhat pod názvem „GOODRAM Play. Zapojte se do hry“
 2. Pořadatelem soutěže je firma Wilk Elektronik akciová
  společnost, se sídlem v Łaziskach Górnych 43-174, ul. Mikołowska 42, zapsána
  v rejstříku podnikatelů Okresního soudu v Katovicích, VIII. Oddělení
  Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 68827, zastoupená Wiesławem Wilkem – Předsedou
  představenstva, dále jen „Pořadatel soutěže“.
 3. Partnerem soutěže je Extra
  Publishing s. r. o., majitel servisu extrahardware.cnews.cz, Bubeníčkova 9, 615 00 Brno,
  Czech Republic, IČ: 27689247, DIČ: CZ27689247
 4. Fundátorem cen v soutěži
  je pořadatel soutěže.
 5. Pravidla stanovují zásady
  účasti v organizované soutěži a obsahují podmínky účasti. Účast
  v soutěži je možná po přijetí podmínek soutěže.
 6. Pravidla budou dostupná po
  dobu trvání soutěže na webových stránkách www.goodram.com, extrahardware.cnews.cz a
  k nahlédnutí v sídle pořadatele soutěže.
 7. Soutěž bude zahájena dne 9.
  srpna 2010 a ukončena dne 31. srpna 2010.
 8. Soutěž bude probíhat na
  webové stránce extrahardware.cnews.cz
 9. Pořadatel soutěže si
  vyhrazuje právo na změnu doby trvání, zejména prodloužení doby trvání soutěže.
  V případě změny doby trvání soutěže, nový termín pro ukončení soutěže bude
  umístěn  na webové stránce soutěže extrahardware.cnews.cz
  a na webové stránce  www.goodram.com.
 10. Soutěže se mohou zúčastnit
  všichni plnoletí obyvatelé České republiky a Slovenska. Nutnou podmínkou je korespondenční adresa pro doručení výhry pro recenzi/test v České republice.
 11. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnatelé pořadatele
  soutěže a jiných firem spolupracujících s organizací a vedením soutěže
  nebo rodinní příslušníci zaměstnanců těchto subjektů včetně do druhého stupně
  příbuzenství.
 12. Z titulu účasti v soutěži nevyplývá nárok na
  náhradu nákladů nebo jiných výdajů spojených s předmětem soutěže.
 13. Podmínkou k účasti v soutěži a obdržení ceny je
  poskytnutí osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého
  bydliště, kontaktní telefon, emailová adresa a přezdívka (pseudonym), která
  bude sloužit k podepsání soutěžní práce.

§2
Zásady soutěže

 1. Předmětem soutěže je návrh
  nejzajímavější metodologie testu paměti GOODRAM a dále přetestování paměti GOODRAM
  Play 2x2GB 1600MHz.
 2. Soutěž bude probíhat ve dvou
  částech.
 3. V první části účastníci
  soutěže navrhují metodologii testu paměti  GOODRAM Play DDR3 2x2GB 1600MHz.
 4. Účastníci posílají své
  návrhy na emailovou adresu: info(zavináč)extrahardware.cz a na iwona.jalowy(zavináč)wilk.com.pl
 5. Soutěžní návrhy testu budou
  zveřejněny na webové stránce extrahardware.cnews.cz od 9. do 12. srpna
  2010 do 23:59 hod. 
 6. Pořadatel soutěže společně
  s partnerem vybírá 3 nejlepší návrhy testu paměti GOODRAM Play DDR3 2x2GB
  1600MHz.
 7. V druhé části soutěže
  budou autorům třech nejlepších návrhů předány k testování paměti GOODRAM
  Play DDR3 2x2GB 1600MHz. Paměti pošle partner soutěže kurýrní službou.
 8. Tři vybraní účastníci mají 2
  týdny na provedení testu paměti GOODRAM Play DDR3 2x2GB 1600MHz podle navržené
  metodologie a poslání zpracované recenze na emailovou adresu: info(zavináč)extrahardware.cz a na iwona.jalowy(zavináč)wilk.com.pl
 9. Účastník, který nesplňuje
  podmínky těchto pravidel, je povinen vrátit na své náklady předanou paměť GOODRAM
  Play 2x2GB 1600MHz na adresu Extra Publishing, s. r. o., Bubeníčkova 9, 615 00
  Brno, Czech Republic do 7 dnů od data stanoveného
  v § 2 bod 12.
 10. V případě nedodržení lhůty
  uvedené v § 2 bod 9, pořadatel soutěže má právo vystavit účastníkovi fakturu
  DPH na částku 74€.
 11. Pořadatel neomezuje návrhy účastníků. Návrhy se mohou
  týkat jak testování hardwaru, softwaru nebo smíšeného testování. 
 12. Poslední termín k poslání recenzí je 31. srpna 2010.
 13. Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za doručení,
  správnost a včasnost umístění soutěžních prací, včetně zpoždění při odesílání
  zpráv prostřednictvím poštovních serverů pořadateli, které nebyly způsobeny
  jeho vinou.
 14. Vstupem do soutěže účastník souhlasí s pravidly a
  prohlašuje, že práci, kterou představil je v plném rozsahu jeho autorstvím
  a neporušuje práva třetích osob.
 15. Aplikace recenze/testu do soutěže
  je ekvivalentní s poskytnutím následujících prohlášení účastníka:
  – prohlášení, že je autorem recenze a má plná autorská
  práva
  – prohlášení o udělení pořadateli povolení
  k bezúplatné publikaci recenze během trvání soutěže na stránkách:
  extrahardware.cnews.cz a  www.goodram.com
  pro účely soutěže a rovněž na dobu neurčitou pro propagační účely. 

§ 3
 Podmínky při předávání cen

 1. Tři vybraní účastníci, kteří
  provedou test a pošlou recenze se stanou majiteli paměti  GOODRAM Play 2x2GB 1600MHz.
 2. Nezbytnou podmínkou
  k obdržení paměti GOODRAM Play 2x2GB 1600MHz je vypracování a poslání
  recenze paměti GOODRAM Play na uvedenou emailovou adresu.
 3. Zaslané recenze paměti GOODRAM
  Play 2x2GB 1600Mhz budou zveřejněny na stánkách extrahardware.cnews.cz;
  www.goodram.com
  a http://www.facebook.com/goodram#!/goodram.memory?ref=sgm
 4. Cenu nelze vyměnit za peněžní
  ekvivalent ani jinou věcnou cenu stejné hodnoty.
 5. Ve jménu pořadatele, ceny má
  povinnost předat partner soutěže.
 6. Ceny budou poslány kurýrní
  službou.
 7. Pořadatel soutěže prohlašuje,
  že ceny budou vydány v rámci této soutěže podle platných ustanovení
  polského daňového práva.

§ 4
Reklamace

 1. Pořadatel soutěže nenese
  odpovědnost za služby elektronické pošty, kterou budou používat účastníci
  soutěže. Pořadatel soutěže nenese rovněž odpovědnost za jednání třetích osob
  spojených s organizací soutěže a za škody způsobené uvedením nesprávných
  nebo neaktuálních údajů o účastnících, které mu znemožňují odebrat cenu.
 2. Jakékoli stížnosti spojené se
  způsobem vedení soutěže mohou být podány písemnou formou po dobu trvání soutěže
  a do 7 dnů od data ukončení soutěže. Stížnosti podané po tomto termínu nebudou
  brány v úvahu.
 3. Písemné reklamace musí
  obsahovat: jméno, příjmení a přesnou adresu účastníka, přesný popis a uvedení
  příčiny reklamace.
 4. Reklamace budou vyřizovány do
  10 dnů od data obdržení na základě těchto pravidel.
 5. Účastník bude informován o
  rozhodnutí pořadatele soutěže doporučeným dopisem na adresu uvedenou
  v reklamaci do 7 dnů od data vyřízení reklamace.  
 6. Před vyřízením reklamace je
  soudní spor nepřípustný.

§ 5
Osobní údaje

 1. Osobní údaje, které předal
  účastník soutěže pořadateli soutěže budou sloužit za účelem: (i) realizace
  soutěže, (ii) určení vítěze soutěže, (iii) doručení cen. Poskytnutí osobních
  údajů je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí znemožňuje získání ceny
  v soutěži. Každý účastník soutěže má právo nahlížet do svých osobních
  údajů, změnit je a odstranit. Osobní údaje budou zpracovány v souladu
  s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů  (Zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních
  údajů)

§ 6
Závěrečná ustanovení

 1. Všechny spory vyplývající
  z plnění závazků se soutěží bude řešit soud místně příslušný podle sídla
  pořadatele.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo
  provádět změny na webové stránce soutěže.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo
  provádět změny pravidel, odvolání soutěže nebo změny doby trvání bez uvedení
  důvodu. Každá změna bude zveřejněna na webové stránce soutěže. 
 4. Práva a závazky pořadatele a
  účastníků jsou uvedeny výlučně v těchto pravidlech a závazných právních
  předpisech. Reklamní a propagační materiály mají pouze informační charakter.
 5. Účastí v soutěži
  účastník potvrzuje, že souhlasí se zásadami stanovenými v pravidlech
  soutěže. 
 6. Sporné záležitosti se řeší
  podle závazných předpisů polského práva.
Ohodnoťte tento článek!