Správa fotek pomocí Microsoft Digital Image

0

Správce a editor obrázků Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 je určen hlavně pro Windows XP a starší, nicméně bez problémů funguje i ve Windows Vista. Při instalaci se vám zpřístupní všechny funkce Microsoft Digital Image, po šedesáti dnech se program přepne do režimu verze Starter Edition, kde budou některé pokročilejší funkce zablokovány. Stáhnout si jej můžete na adrese www.microsoft.com/downloads.

Knihovna a editor v jednom

Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 zobrazuje obrázky, které jste si přidali do knihovny, zobrazení stromové struktury se seznamem pak lze přepínat podle názvu složky, data nebo popisku. V hlavní části okna knihovny pak vidíte náhledy na obrázky ve zvolené složce. Velikost náhledů můžete jednoduše měnit pomocí táhla v nástrojové liště, případně klasicky – klávesou Ctrl a kolečkem na myši. Knihovna umožňuje pohodlný import obrázků z připojených zařízení, tedy nejčastěji z digitálního fotoaparátu.

Druhou částí Microsoft Digital Image je editor pro úpravy fotografií. Obsahuje řadu funkcí pro běžné úpravy obrázků, jako je automatická úprava barev, vylepšení jasu a kontrastu, odstraňování červených očí, zaostřování, rozmazávání, ořez, deformace, přidávání textu atd. Všechny funkce jsou dostupné pomocí programové nabídky, přístup k těm nejčastěji žádaným si můžete usnadnit zobrazením panelu Common Tasks. Po prvním spuštění potvrďte tlačítkem Agree souhlas s licenčním ujednáním a poté program spusťte tlačítkem Open Starter Edition.

Import fotografií do knihovny

Po prvním spuštění Microsoft Digital Image v režimu knihovna (Library) budete vyzváni k importu fotografií do své knihovny. Pokud obrázky ukládáte jinam, než do výchozí složky Obrázky, pak v dialogu zvolte Yes a pokračujte tlačítkem Continue. Poté budete moci zadat všechny složky, do kterých své obrázky ukládáte. Import dokončíte tlačítkem Done. Totéž můžete kdykoli zopakovat pomocí funkce File|Add Pictures and Videos to Digital Image Library.

Daleko častěji však budete importovat snímky z digitálního fotoaparátu nebo skeneru. K tomu použijte funkci File|Import Pictures and Videos. V dialogu si zvolte zařízení, ze kterého chcete snímky zkopírovat do počítače a poté postupujte podle informací na obrazovce. Spustí se editor obrázků s ovladačem vašeho zařízení.

Prohlížení obrázků

Obrázky importované do knihovny jsou seřazeny podle názvů složek, ve kterých jsou umístěny. Oblíbené celoobrazovkové prohlížení snímků spustíte tak, že poklepete na první z prohlížených obrázků, nebo jej označíte a stisknete klávesu Enter. V celoobrazovkovém režimu si obrázky přepínáte kurzorovými šipkami, ukončit jej můžete klávesou ESC. Můžete také počkat na automatické střídání fotografií.

Náhledy na obrázky si samozřejmě přepínáte klepnutím na příslušnou složku v levém panelu knihovny. Vyzkoušejte zobrazení snímků podle data. V nabídce View By si vyberte položku Date. Místo složek se vám zobrazí stromová struktura s roky, měsíci a dny. Klepnutím na některou z položek si v hlavní části knihovny zobrazíte odpovídající obrázky.

Štítkování, popisky, hledání

Jakmile obrázek v knihovně označíte, zobrazí se ve spodní části knihovny lišta s možností hodnocení snímku pomocí hvězdiček, doplnění jeho popisku (Caption) a štítků (Labels). S jejich pomocí můžete každý obrázek umístit do nějakých kategorií a ty si pak pomocí nabídky View By|Label a bočního panelu zobrazit. Klepněte do políčka Labels. Zobrazí se dialog, kde si můžete vybrat některou z existujících visaček. Novou přidáte po stisku tlačítka New. Zatrhněte visačky, které obrázku odpovídají, a nastavení potvrďte tlačítkem OK.

Základy práce s editorem

Editor obrázků Microsoft Digital Image spustíte buď pomocí ikonky na Ploše nebo v nabídce Start, případně tak, že v knihovně klepnete na vybraný obrázek pravým tlačítkem myši a zvolíte funkci Edit. V editoru klepněte na tlačítko Common Tasks a zobrazte si tak panel s nejčastěji používanými funkcemi. Ve skupině Auto Fixes najdete funkce pro automatickou úpravu barev na obrázku. Vyzkoušejte jejich použití, stačí na ně klepnout. Pokud jste s úpravou spokojeni, obrázek uložte (File|Save) nebo úpravu odvolejte pomocí funkce Edit|Undo.

Odstranění červených očí

Otevřete obrázek v editoru, přibližte si co možná nejvíce část obličeje s červenýma očima a klepněte na funkci Fix Red Eye. Kurzor se změní na zaměřovací kolo, kterým klepněte na červené oči na snímku. Poté použijte funkci Red-eye Auto Fix. Pokud nedojde k nápravě, tak oči znovu označte a klepněte na odkaz Fix selected eyes. Detailní nastavení této funkce můžete ovlivnit také úpravou intenzity a velikosti korekce červených očí, viz příslušná táhla. Po úpravě klepněte na tlačítko Done.

Tisk obrázku

V knihovně označte obrázek a vyberte funkci File|Print. Obrázek se zobrazí v novém okně, kde si v nabídce vyberte příslušnou tiskárnu (máte-li jich nainstalováno více). Zadejte počet kopií, orientaci obrázku a případně si zvolte sílu zaostření během tisku v nabídce Sharpen print. Po klepnutí na tlačítko Print program odešle obrázek na tiskárnu.

Dbejte na označování snímků

Knihovna v Microsoft Digital Image vám samozřejmě poslouží i v případě, že obrázky nebudete nijak popisovat nebo štítkovat. V takovém případě však bude jejich nalezení velmi obtížné, zvláště pokud jich máte na disku velké množství. Nespoléhejte na to, že si vzpomenete, kdy jste hledaný obrázek fotili, nebo v jaké složce je uložen.

Ohodnoťte tento článek!