Start My Day: Začněte den v oblíbené společnosti

0

Začněte den s úsměvem

Start My Day je vlastně jakousi databází uživatelem nastavených maker, kterými automaticky – v určený čas nebo vždy zároveň s bootováním systému – spustíte často používané aplikace, oblíbenou hudbu nebo otevřete webové stránky, jejichž návštěva je pro vás rutinní a často opakovanou záležitostí.

Program stáhnete zde. Veškerá funkcionalita je zabalena v jediném spustitelném souboru, takže stačí stažený archiv rozbalit a absencí instalace uchránit systém od dalšího „zanášení“.

Ovládací prvky jsou rozvrženy poněkud netradičně. Obsah hlavního okna, a tedy i požadovanou agendu, změníte pomocí záložek. Z nich vás zajímají především záložky Apps., Web a Music, kterými určíte typ souboru, se kterým bude makro pracovat, a záložka Settings.

Operace nad konkrétní zvolenou agendou pak provádíte pomocí tlačítek v horní části okna. Tlačítkem ADD v agendě Web například přidáte do seznamu URL jedné webové stránky, při použití nad záložkou Music zase cestu k mp3 souboru, který chcete přehrát.

Detailnější pohled na věc

Jak již bylo uvedeno výše, nastavitelná makra se týkají celkem tří typů souborů. Jsou to spustitelné soubory aplikací (přípona exe), soubory se zvukovým záznamem (pouze přípona mp3, jiné formáty nejsou podporovány) a soubory s adresami internetových stránek (přípona URL).

Pro přidání souboru musíte nejdříve zvolit záložku pro požadovaný typ. Operace nad seznamem pak provádíte pomocí již zmíněných tlačítek. Pro přidání souboru použijete tlačítko ADD – to vás přepne do dialogu pro výběr cesty k souboru. Dalšími tlačítky můžete smazat označenou položku v seznamu (REMOVE), odstranit všechny položky všech seznamů (CLEAR ALL), manuálně spustit označenou položku (RUN) nebo všechny položky seznamu (RUN ALL).

TIP: Do seznamů je možno přidávat soubory i metodou drag & drop, tedy přetažením např. ze souborového managera, jakým je Průzkumník.

Neméně důležitá je záložka Settings. V ní si určíte, zda chcete seznamy souborů spouštět automaticky s bootováním systému, jestli se má spustit pouze manuálně na popud uživatele, nebo jestli ji chcete spouštět pravidelně v daný čas, přičemž máte možnost zaškrtnout jen některé dny v týdnu, takže si například víkend nemusíte nechat kazit automatickým načtením firemního webu. Provedené změny je ještě třeba uložit stisknutím tlačítka SAVE.

V nastavení nezapomeňte, že čas je třeba zadat v anglosaském formátu. Ten počítá od jedné do dvanácti a s úderem první hodiny po poledni začíná opět od jedničky. Pro volbu času před polednem je třeba vybrat zkratku AM, po poledni pak PM.

Veškeré uložené nastavení najdete rozřazené do souborů na systémovém disku pod adresou \Users\váš_login\AppData\Roaming\Start My Day.

Ohodnoťte tento článek!