Znáte rozdíl mezi IP67 a IP68? Přehled stupňů krytí s jednoduchými vysvětlivkami

0
Rozdíl mezi IP67 a IP68
Rozdíl mezi IP67 a IP68
-
Zdroj: Depositphotos

Při výběru prakticky jakéhokoliv elektrického zařízení můžete narazit na údaj s označením IPxx, přičemž písmena X jsou nahrazena určitým číslem. Jedná se o unifikovaný údaj označující, jak moc je daný kus elektroniky odolný vůči vniku prachu a vůči vodě. Pokud máte v označeních nejasno, máme pro vás přehled všech stupňů krytí včetně jednoduchých vysvětlivek.

Co vlastně znamená stupeň krytí IP

Stupeň krytí je certifikovaný údaj, který udává odolnost různých elektrických zařízení proti nebezpečnému dotyku, vniknutí těles (zejména prachu), různých typů kapalin nebo vody.

Po celém světě se tento údaj označuje pomocí IP kódu, který je tvořen již zmíněným označením IP a dvěma číslicemi. První číslo označuje ochranu před nebezpečím nebo vniknutím cizích předmětů. Druhé číslo pak značí stupeň krytí před různými typy vniku vody.

Podrobnější informace o samotné definici normy IP najdete v normě ČSN EN 60529, Stupeň ochrany krytem, ze které stupeň krytí IP vychází.

Voděodolnost vs vodotěstnost

V dnešní době můžete najít informace o stupni krytí zejména u smartphonů, sluchátek nebo chytrých hodinek. Ne všichni prodejci však vždy pravdivě uvádějí všechny informace a spíše se snaží nepatrnými kličkami nalákat méně znalé zákazníky na zdánlivých maličkostech.

Jednou takovou je kupříkladu záměrná záměna slov voděodolnost a vodotěsnost. Voděodolný smartphone disponuje pouze základní schopností krátkodobě odolávat působení vody či vlhkosti, například při nechtěném postříkání vodou. Oproti tomu vodotěsný smartphone je schopen odolat působení vody či vlhkosti i při plném ponoření do určité hloubky a tlaku.

I přestože se jedná o podobná slova, jejich význam je v konečném důsledku zcela odlišný. Proto si dávejte dobrý pozor při nákupu elektroniky na pochybné, zavádějící nebo vyloženě špatně uvedené údaje.

Co je stupeň krytí IP67

Stupeň krytí IP67 označuje ochranu elektronického zařízení před prachem, nebezpečným dotykem a ponořením do vody na 30 minut do hloubky 1 metru.

Co znamená vodotěsnost IP68

Stupeň krytí IP68 označuje ochranu elektrického zařízení před prachem, nebezpečným dotykem a ponořením do vody. Oproti IP67, u které můžete ponořit například smartphone pod vodou maximálně na 30 minut, norma IP68 umožňuje nepřetržité potopení do vody. To však platí pouze za podmínek určených výrobcem!

Přehled stupňů krytí IPxx

První číslice IPxx

stupeň ochrany nebezpečný dotyk vnik cizích předmětů
IP0x bez ochrany bez ochrany
IP1x dlaní (>5 × 5 cm) velkých
IP2x prstem (>12,5 × 12,5 mm) malých
IP3x nástrojem (>2,5 mm) drobných
IP4x nástrojem, drátem (>1 mm) velmi drobných
IP5x jakoukoliv pomůckou prachu částečně
IP6x jakoukoliv pomůckou prachu úplně

 

Druhá číslice IPxx

stupeň ochrany vnik vody
IPx0 bez ochrany
IPx1 ochrana proti kapající vodě svisle dolů
IPx2 ochrana proti kapající vodě při náklonu 15°
IPx3 ochrana proti vodní tříšti při náklonu 60° (déšť, pocákání)
IPx4 ochrana proti stříkající vodě ve všech úhlech
IPx5 ochrana proti tryskající vodě (6,3mm tryska při průtoku 12,5 litru za minutu a tlaku 30 kN/m²
IPx6 ochrana proti intenzivní tryskající vodě (12,5mm tryska při průtoku 100 litrů za minutu a tlaku 100 kN/m²
IPx7 ochrana proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1 metru
IPx8 ochrana proti nepřetržitému ponoření do vody za podmínek stanovených výrobcem
IPx9 ochrana proti tryskající vysokotlaké teplé vodě

zdroje: wikipedia.org 

Znáte rozdíl mezi IP67 a IP68? Přehled stupňů krytí s jednoduchými vysvětlivkami
Ohodnoťte tento článek!
4.9 (97.5%) 8 hlasů