Téma: Mobilisace

Freikorps stále útočí [Mobilisace 1938]

Sobota, 8. října 1938. Pokračuje obsazování odstoupeného území německou i polskou armádou, dochází k několika závažným incidentům při stahování jednotek SOS a na demarkační linii,...

Okupace prvního pásma začíná [Mobilisace 1938]

Sobota, 1. října 1938. Ve 14:00 začíná okupace prvního pásma čs. pohraničí německou armádou, která je vítána většinou sudetských Němců jako osvoboditelská. Československá vláda přijímá...

Vláda odmítá Hitlerovo memorandum, Francie přijde na pomoc! [Mobilisace 1938]

Neděle, 25. září 1938. Dále bez obtíží probíhá mobilizace československé armády. Britský velvyslanec předává čs. vládě text Hitlerova memoranda z Godesbergu, a ta jej následně odmítá....

Francouzi chtějí revizi čs. hranic [Mobilisace 1938]

Neděle, 18. září 1938. V Praze se zřizuje Ministerstvo propagandy, ministerský předseda Dr. Milan Hodža pronáší rozhlasový projev, ve kterém shrnuje přehled o...

Povolán jeden ročník záložníků do zbraně [Mobilisace 1938]

Sobota, 17. září 1938. Konrad Henlein vyzývá k založení polovojenského sboru – Sudetendeutsche Freikorps (SdFK). Generál Ludvík Krejčí se obrací na prezidenta Beneše...

Stanné právo a tragédie v Habersbirku [Mobilisace 1938]

Čs. vláda vyhlásila stanné právo v některých pohraničních okresech, kde proběhla řada závažných incidentů. Nejznámější se stal v Habersbirku, kde němečtí ordneři přepadli četnickou...

V pohraničí vypuklo povstání českých Němců [Mobilisace 1938]

Hitlerova řeč, pronesená na závěr sjezdu NSDAP v Norimberku, se stává v Sudetech rozbuškou masových nepokojů. Ty na mnoha místech ústí v ozbrojené střety...

Německé demonstrace v Sudetech [Mobilisace 1938]

Titulky novin hlásají: „Anglie a Francie ve střehu – celý den porad v Londýně, Paříži a Ženevě o situaci“ a dále: „Hitler...

NEJNOVĚJŠÍ

Nyní jste přihlášeni a můžete přidat komentář. Používáním webu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.