Tip: Znáte klávesové zkratky ve Windows 10? Pracujte s počítačem efektivně

0

Microsoft vytvořil hybridní systém, takže
Windows 10 můžete provozovat na osobních počítačích,
tabletech, případně mobilech a dalších zařízeních. Na
dotykových přístrojích sice klávesové zkratky nevyužijete,
zato na klasickém počítači se stále jedná o důležitou
součást systému, která vám dokáže ušetřit pohyby myší a
cenný čas.

Následující seznam není vyčerpávající, ale
nabídne vám klávesové zkratky týkající se nových funkcí ve
Windows 10, byť jsme uvedli také některé starší, které
jsou podle nás málo známé, ale rovněž užitečné. Pokud
používáte starší verze Windows, můžete nahlédnout do našich
straších článků. V minulosti jsme se věnovali klávesovým
zkratkám ve Windows 7
a Windows 8.

Multitasking a Průzkumník

  • Alt+Tab – přepínání mezi okny
  • Ctrl+Alt+Tab – oproti Alt+Tab nechá
    nabídku zobrazenou, abyste v ní mohli okno vybrat šipkami na
    klávesnici
  • Alt+Escape – přepínání mezi okny
    v pořadí, v jakém jste je otevřeli
  • Windows+Tab – zobrazí přehled
    otevřených oken a virtuálních ploch
  • Windows+D – zobrazí/skryje plochu
  • Windows+číslo – spustí aplikaci
    připnutou na hlavní panel v pořadí zleva (pokud běží,
    přepne vás do daného okna)
  • Windows+E – otevře Průzkumníka
  • Ctrl+W – zavře okno Průzkumníka
    (platí také pro některé další aplikace)
  • Ctrl+F – vyhledávání
    v Průzkumníku
  • Ctrl+Shift+N – vytvoří novou
    složku (platí pro prostředí Průzkumníka a pracovní plochu)

Okna

  • Windows+šipka nahoru – maximalizuje
    okno
  • Windows+šipka dolů – obnoví
    velikost, případně minimalizuje okno
  • Windows+šipka doleva/doprava 
    připne okno ke straně obrazovky
  • Windows+Shift+šipka doleva/doprava 
    přesune okno na jinou obrazovku

Virtuální plochy

  • Windows+Tab – zobrazí přehled
    virtuálních ploch a otevřených oken
  • Windows+Ctrl+D – přidá virtuální
    plochu
  • Windows+Ctrl+šipka doleva/doprava 
    přepínání mezi virtuálními plochami
  • Windows+Ctrl+F4 – zavře aktuální
    virtuální plochu

Základní akce

  • Windows+A – otevře centrum akcí
  • Windows+S – otevře vyhledávání
  • Windows+H – vyvolá sdílení
  • Windows+I – otevře nastavení
  • Ctrl+Shift+ Escape – otevře Správce
    úloh

Ovládání systému a zařízení

  • Ctrl+Z – vrátí zpět poslední
    provedenou akci
  • Ctrl+Shift – přepínání mezi
    jazykovými rozloženími klávesnice
  • Windows+O – uzamkne orientaci
    zařízení
  • Windows+P – přepínání mezi
    režimy zobrazení při připojení další obrazovky či projektoru
  • Windows+V – procházení mezi
    oznámeními
  • Windows+L – uzamkne počítač,
    případně dovolí přepnout účet
Ohodnoťte tento článek!