Triky pro odpadkový koš a zlepšovák RecycleBinEx

0

Do odpadkového koše vede nejkratší cesta přes notoricky známou ikonu na ploše. Pokud si koš otevřete, dostanete se víceméně do klasického Průzkumníka – Koš lze s trochou představivosti považovat za složku jako každou jinou, z níž můžete mazat soubory, získávat o souborech informace, kterou můžete prohledávat pomocí pole pro vyhledávání atd.

Chcete-li vrátit soubor (případně skupinu označených souborů) co nejrychlejším způsobem na místo, odkud byl vymazán, označte všechny požadované položky a obnovte je pomocí kontextového menu (klikněte pravým tlačítkem na označené položky a zvolte Obnovit) nebo stisknutím tlačítka v horní liště Průzkumníku (Obnovit tuto položku, resp. Obnovit vybrané položky)

Když se vám Koš začne plnit

Pokud Koš využíváte např. jako úložiště nepotřebných souborů, které už nepotřebujete, ale bojíte se smazání, protože zde stále existuje možnost budoucího využití, pravděpodobně se časem setkáte s nedostatkem kapacity. Ta je pochopitelně limitována velikostí jednotlivých fyzických disků – i tak je ovšem v původním nastavení částečně omezena.

Maximální možnou kapacitu Koše zvětšíte v nastavení, do kterého se dostanete přes kontextovou nabídku  a položku Vlastnosti.

Na jediné kartě vlastností vidíte seznam všech fyzických disků, resp. jednotlivých oddílů, a jejich dostupné místo. Označením konkrétního disku máte možnost nastavit vlastnosti relevantního koše, který tento disk používá. Zde máte dvě možnosti: buď se rozhodnete odpadkový koš jako prostředníka při mazání zcela vypustit (pozor – vymazaná data budou v tomto případě nenávratně ztracena), nebo nastavíte jeho maximální velikost.

Mažte bez zbytečného zdržování

Automaticky je odpadkový koš nastaven tak, že se vás vždy při pokusu o smazání souborů zeptá, zda chcete operaci opravdu provést. Pokud nemáte obavu, že vymažete nějaká data omylem, může tento dotazovací dialog docela zdržovat při práci.

Zobrazování dialogu vypnete jednou provždy opět na kartě nastavení, odškrtnutím položky Při odstraňování zobrazit žádost o potvrzení. Ovšem pozor – na rozdíl od nastavení kapacity koše, případně jeho úplného vypnutí, které se váže vždy ke konkrétnímu disku, se vypnutí dialogu provede obecně pro „všechny“ koše na všech discích.

RecycleBinEx: pro svižnější práci s klasickým košem

Miniaplikaci RecycleBinEx stáhnete na této adrese. Jedná se jak o samostatnou aplikaci, tak o jakýsi plugin, který vám vylepší původní odpadkový koš. Na první pohled si například všimnete nových položek, které přibudou v kontextové nabídce koše.

Jednak jsou to položky Clean up items X days (resp. moths) ago, druhak položka RecycleBinEx Manager, kterou přímo otevřete vašeho nového správce koše.

Všechno pěkně pohromadě a přehledně

Velkou výhodou nového správce Koše je to, že shromažďuje informace o všech koších nejen ze všech disků, ale i ze všech operačních systémů Windows (i Windows XP a Windows Vista). Pokud tedy z různých důvodů používáte více verzí systému Windows, budete mít vždy přístup i k položkám z koše nacházejícího se v neaktivním systému.

Grafické rozhraní samotné aplikace funguje jako jednoduchý souborový manažer umožňující rychle se orientovat v obsahu všech Košů. Seznam souborů je opatřen hlavičkami, které odpovídají režimu zobrazení Podrobnosti v Průzkumníku. S jedinou výjimkou, kterou je sloupeček Logical disk, s jehož pomocí můžete data třídit na základě příslušnosti k jednotlivým fyzickým diskům.

Pomocí vyhledávacího pole najdete soubory konkrétního názvu. Pomocí tlačítek Refresh a Delete na liště nástrojů vymažete nebo naopak obnovíte označené soubory. Prostřednictvím kontextové nabídky tlačítka Select all rychle označíte soubory, které byly do koše umístěny před dobou kratší než 2, 7, 15 dní, resp. 1, 2 nebo 3 měsíce. Tlačítkem Options vyvoláte nastavení, kde můžete mimo jiné zapnout automatické mazání položek starších než X dnů nebo automatické zapnutí aplikace po spuštění systému.

Efektivní správa odpadkového koše je vhodným doplňkem k pravidelnému zálohování systému. Koš pak můžete využít jako zálohu pro data, která chcete nějakou dobu uchovat, ale o kterých víte, že je zbytečné s nimi dlouhodobě „zaplácávat“ místo na disku.

Ohodnoťte tento článek!