Trojice time management aplikací: šetřete drahocenným časem

0

Rescue Time: když máte slabou vůli

První z trojice strážců vašeho času najdete na této adrese.

RescueTime je k dispozici celkem ve třech variantách – my se zaměříme na verzi Solo Lite, která je zdarma. Máte-li zájem o sofistikovanější přístup, nic vám samozřejmě nebrání vyzkoušet placené Solo Pro nebo Team Edition pro organizaci práce v týmu. Placené verze najdete zde.

Pro získání bezplatné verze se nevyhnete registraci. Příslušný email a heslo si uschovejte – prostřednictvím webového profilu pak budete všechny vaše počítačové aktivity spravovat.

V rámci registrace ještě můžete přispět k vývoji RescueTime tím, že vyplníte krátký dotazník ohledně činností, které považujete na internetu za nejvíce rušivé a které naopak za nejvíce produktivní. V poslední fázi pak zadáte požadavky na skladbu vašeho času stráveného u počítače – tj. kolik času denně potřebujete strávit produktivní prací a kolik maximálně můžete strávit lelkováním.

K funkcím RescueTime se dostanete přes kontextovou nabídku ikony v system tray, přes položku  Preferences. Tlačítko RescueTime.com DashBoard vás přenese do internetového prohlížeče na stránky vašeho profilu, kde se vám správa vašich počítačových aktivit prezentuje pěkně v barvách a grafech.

Celková efektivita „počítačového času“ se vám promítne na stupnici od –2 do 2, přičemž průměr se pohybuje kolem nuly. Právě proto, že je v rámci aplikace třeba se registrovat, vám RescueTime poskytne i některé srovnávací informace ve vztahu k dalším uživatelům.

Z typů reportů máte možnost výběru v pravém sloupci pod hlavičkou Time Reports, případně pod Custom reports si můžete vytvořit vlastní podobu výstupů – zadáním klíčového výrazu „activity: MS Word“ např. získáte statistiku používání textového editoru.

Preferences pod tlačítkem RescueTime.com Settings se skrývá odkaz na nastavení – rovněž na webu pod vaším profilem. Na záložce Categories najdete např. možnost roztřídit si veškeré aktivity do skupin, pod pojmem Monitoring zase upravíte způsob, jakým jsou vaše aktivity sledovány.

V kontextovém menu najdete i tlačítka „rychlého použití“. Get Focused… zablokuje na požadovanou dobu všechny aktivity označené jako Distracting, tedy aktivity s faktorem „rušivosti“ na mínus dvojce.

Položky Pause 15 minutes/ 60 minues/ Until Tomorrow pak RescueTime vyřadí na požadovanou dobu z provozu.

Chrometa: spočte vám i výdělek

Druhý zajímavý time manager stáhnete zde.

Opět je nutná rychlá registrace – z osobních údajů opět vystačíte pouze s e-mailem, takže není třeba dlouze spekulovat nad riskováním citlivých dat. Po dokončení instalace po vás budou přihlašovací data ihned vyžadována pro přihlášení na web App.chrometa.com. K převážné části funkcionality máte totiž opět přístup prostřednictvím webového rozhraní.

Tentokrát time management system neobsahuje žádné výchozí kategorie – vše je tedy nejprve třeba vytvořit. Zabrouzdejte na záložku Categories. Tam si můžete všimnout všehovšudy dvou skupin aktivit – aktivit pracovních (Clients & Projects) a osobních (Personal).

Pro vytvoření kategorie pracovních aktivit klikněte v  modrém sloupci napravo na tlačítko Add Client a skupinu pojmenujte např. názvem společnosti, pro kterou pracujete z domu. Následně přidejte projekt – zelené tlačítko Add Project u nově přidané položky klienta – u něhož můžete nastavit i hodinovou sazbu v dolarech. Velice zjednodušeně si tak můžete i napočítat dosaženou odměnu za časový interval.

Obdobně vytvoříte kategorie i pro nepracovní činnosti (překlikněte na záložku Personal). Aby Chrometa věděla, kterou činnost má ke které aplikaci přiřadit, musíte ještě předepsat potřebná pravidla na záložce Rules. Klikněte na tlačítko Add rule na pravé straně a postupně zadejte cestu k souboru a aktivitu z kategorie, se kterou se má práce na souboru provázat. Výsledkem pak je, že na místo obecné práce např. ve Wordu bude statistika operovat s konkrétní činností „psaní článku XY pro zaměstnavatele WZ ve Wordu“.

TIP: Zadáte-li v rámci pravidla URL webové stránky, můžete si kontrolovat čas strávený na konkrétních webech. Při vhodném nastavení pravidel tak získáte vcelku komplexní přehled o „time-wasting“ surfování.

Na rozdíl od RescueTime Chrometa automaticky přestane počítat po určité době (standardně pět minut) nečinnosti. Neumí ovšem rozlišovat aktivity na žádoucí a nežádoucí (distracting – productive), takže veškerá rozhodnutí ohledně plánování činnosti záleží na uživateli samotném (není podporováno např. zablokování rušivých elementů)

Personal Activity Monitor: desktopový a jednoduchý

Personal Activity Monitor je na rozdíl od obou předchozích nástrojů čistě desktopový a v jádru velice prostý. Bez možnosti jakéhokoliv nastavení vám v rámci svého jediného okna prezentuje statistiku používanosti všech aplikací. Stáhnete jej zde.

Jedná se o vhodnou variantu, pakliže si chcete udělat přehled o tom, kolik času se kterou aplikací trávíte, ale s touto informací pak chcete dále nakládat již sami. PAM je totiž opravdu jen přehledem užívanosti aplikací, který běží (výhoda oproti webu) v reálném čase.

Jeho výraznou nevýhodou, která souvisí i s jeho desktopovou jednoduchostí, je absence integrace s webem a tudíž i nemožnost odlišení jednotlivých webových stránek.

Trojice time management aplikací: šetřete drahocenným časem
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů