Tvorba panoramat v Zoner Photo Studio

0

Pohled na otevřenou krajinu vždy lákal ke tvorbě panoramatických fotografií. Jenže co dělat, když se celý obraz před vámi do jednoho snímku nevejde a postupně zachycené snímky fotoaparát do jediné fotografie spojit nedovede? Řešením je použití nějakého programu, který nabízí vytváření panoramatických fotografií. Takovým je i Zoner Photo Studio, který na rozdíl od jiných dovede snímky spojovat nejenom vodorovně, ale i svisle.

Než si Zoner Photo Studio spustíte, je třeba mít připraveny snímky pro vytvoření panoramatu. Při focení používejte stativ, vyhnete se tak nutnosti ořezávat velké části snímku kvůli nestejně vysokým částem zachyceného obrazu. Fotografujte spíše více navzájem se překrývajících snímků. Program je pak bude moci lépe spojit.

Nevhodné snímky

Pro tvorbu panoramat se nehodí snímky s pohybujícími se objekty. Jestliže fotíte krajinu a v záběru se pohybují automobily, panorama nepůjde dost dobře vytvořit – v lepším případě bude vůz na všech částech panoramatu, v horším nedojde ke spojení. Také lidé blízko objektivu nejsou ideální. Pozor dejte na změny světla. Pokud část snímků pro panorama bude světlá a zbytek kvůli mrakům tmavší, nebude výsledek vypadat dobře.

Výběr snímků

Spusťte si Zoner Photo Studio a přejděte do složky, kde máte umístěny obrázky pro vytvoření panoramatické fotografie. Za současného držení klávesy Ctrl postupně klepnutím označte jednotlivé snímky. Poté klepněte do nabídky Publikovat a na funkci Panorama. Dále budete pokračovat v jednoduchém průvodci. Jako první zkontrolujte, zda jsou vybrány snímky, které chcete pro panorama použít. Pokračujte tlačítkem Další.

Uspořádání snímků

V dalším kroku budete vyzváni k tomu, abyste vybrané snímky uspořádali tak, jak půjdou ve výsledném panoramatu za sebou. Pokud jste fotili zleva doprava, nemusíte zde nic měnit (ZPS je seřadí správně), v opačném případě fotografie tažením přeskládejte tak, aby šly správně za sebou. Můžete využít také rychlé poskládání podle názvů (abecedně a naopak), stačí klepnutí na příslušná tlačítka. Vytváříte-li svislé panoráma, přepněte se na odpovídající položku v nabídce Typ panoramatu.

Spojení obrázků

Třetí část tvorby panoramatu vyžaduje zadání ohniskové vzdálenosti. Hodnotu můžete upravit, pokud ji neznáte, použijte výchozí, kterou vám program nabídne. Pod tlačítkem Další volby se ukrývá nastavení upravující maximální posuny, šířky přechodů mezi obrázky a případné otočení obrázků tak, aby je bylo možné správně spojit. Výchozí hodnoty by měly vyhovovat, měňte je pouze v případě, že se vám nedaří dobrat se ke kvalitnímu výsledku. Poté klepněte na tlačítko Spojit a vyčkejte, než program snímky spojí do jediného.

Lícování snímků

Po spojení vám ZPS nabídne jemné doladění překryvů na obrázku. Pokud máte pocit, že spoje nesedí, můžete klepnout na zvýrazněné překryté části a určit společné body, podle kterých dojde k překrytí.

Ořez panoramatu

Je na vás, zda snímek oříznete nebo ne. Pokud jste fotili bez stativu je pravděpodobné, že po spojení budou některé části panoramatu chybět. ZPS proto nabízí automatické oříznutí snímku tak, aby neobsahoval prázdná místa. Ořezávací oblast můžete tažením myši upravit, nicméně program ji vždy nastaví na maximální možnou použitelnou oblast fotografie. Klepnutím na tlačítko Další dojde k ořezu a program vám nabídne uložení vytvořeného panoramatického snímku.

Panorama a budovy

Spojování snímků lze někdy použít k vytvoření snímku budovy, která je příliš blízko objektivu na to, aby byla zachycena celá. V takovém případě však dejte pozor na soudkovitou a jiné deformace obrazu vzniklé spojováním. Můžete se je pokusit opravit v editoru Zoner Photo Studia, výsledek však nikdy nebude dokonalý.

Buďte detailisté

Kvůli ořezávání je vhodné, abyste snímky pro panorama fotili v maximální kvalitě, kterou vám fotoaparát nabízí. Jen tak bude po oříznutí zachována použitelná výška (resp. šířka) v pixelech. Při kontrole překryvů pracujte s lupou a přibližte si obrázek na maximum. Obojí se vám při případném tisku panoramatických obrázků vyplatí.

Z poněkud jiného soudku je program pro tvorbu prostorových panoramat, Photosynth. Tvorbou panoramat se zabývá také Microsoft a jeho program Microsoft ICE.

Ohodnoťte tento článek!