„Tweakovací“ nástroj Preme 0.92: méně je někdy více

0

Kompaktnost a jednoduchost aplikace Preme 0.92 oceníte už při její instalaci – žádná se totiž nekoná. Program nastartujete ze staženého spustitelného souboru, přičemž samotný tento soubor se při prvním spuštění zkopíruje do složky Startup, aby tak byl k dispozici vždy po spuštění počítače. Vyhnete se tak „zanášení“ systému dalšími soubory na nejrůznějších vám třeba neznámých místech.

Stahovat Preme 0.92 můžete zde.

Vše stručně a názorně

Grafické rozhraní aplikace Preme těží z prosté grafické nápovědy spíše než z obsáhlého popisu použitých funkcí. Všech osm nastavení, kterými si můžete zdokonalit vaše Windows, je názorně ukázáno a vysvětleno tak, že veškeré potřebné informace vstřebáte během docela krátké doby. V jednom případě je k dispozici i krátké instruktážní „video“ (nejedná se o video v pravém slova smyslu), kdy aplikace na chvíli převezme kurzor za vás a s novou zajímavou funkcí vás ve stručnosti seznámí .

Všechna nastavení na hlavní obrazovce zapnete nebo vypnete pomocí zaškrtávacích políček, případné doplňující údaje zadáte pomocí několika dalších formulářových prvků. Možnosti samotného programu jsou přístupné prostřednictvím dolní lišty s tlačítky. Zde najdete např. nápovědu, informace o programu, příkazy pro potvrzení a rušení provedených změn nebo tlačítko pro odkrytí několika přídavných funkcí.

Aplikace je automaticky přístupná přes panel system tray v pravém dolním rohu obrazovky, příčemž při kliknutí na ikonu hvězdičky se vám nejdříve zobrazí “ořezaná” verze hlavní obrazovky, na které můžete provádět rychlé úpravy nastavení. Teprve když vám jednoduchá obrazovka nestačí, přesunete se do hlavní části pomocí odkazu Full Preme Interface.

Krása jednotlivých funkcí

Jak již bylo řečeno, k dispozici je celkem osm funkcí, které buď nějakým způsobem upravují chování prvků již ve Windows přítomných, nebo přinášejí zcela nové výhody.

Když zaškrtnete funkci Windows switcher corner, zajístíte, že se vám při najetí kurzoru do levého horního rohu obrazovky zobrazí náhled se všemi otevřenými okny. Tedy situace podobná jako při stisknutí klávesové zkratky Alt+Tab. Můžete navíc zvolit, zda chcete použít standardní náhled (jako při Alt+Tab) nebo tzv. Aero Flip 3D. Navíc pomocí jezdce určíte, jak dlouho je třeba kurzor v rohu držet, aby se náhled objevil.

Pokud zapnete Hold to be on top, při delším stisknutí levého tlačítka myši na horní liště libovolného okna se toto okno připne trvale nad všechna ostatní. Při opětovném podržení stisknutého tlačítka se pak připnutí zruší.

Funkce Wheel window down zajistí, že se vybrané okno minimalizuje na hlavní panel, když nad jeho horní lištou zarolujete kolečkem myši dolů. Obdobně pokud při zapnutém Press wheel to close  kliknete prostředním tlačítkem myši na horní liště okna, okno se zavře.

Zaškrtnutím políčka s nápisem ESC ESC zapnete funkci automatického zavření aktuálního okna při dvojtém stisku klávesy Escape.

Touch slide window je specialita, ke které autor aplikace přidal dokonce samostatný tutoriál. Ten zapnete stisknutím tlačítka How?, které vás, jak již bylo uvedeno výše, seznámí s funkcí tak, že převezme kontrolu nad kurzorem a spustí krátkou instruktáž. Samotná funkce umožňuje „vyjíždějí a zajíždění“ požadovaného okna na kraj obrazovky tak, že okno vyjede při kontaktu s kurzorem a zajede, když jej kurzor opustí. Touch slide window na požadovaném okně aktivujete kliknutím levého tlačítka myši do oblasti na horní liště okna pod tlačítky minimalizace/maximalizace a zavření.

Zapnutí Touch start vám urychlí práci s nabídkou Start – ta se nyní otevře okamžitě po najetí kurzoru myši do levého dolního rohu obrazovky. Funkce Cursor up by měla zajistit, že při kliknutí pravým tlačítkem na ikonu na hlavním panelu by měl kurzor automaticky najet na položku Zavřít okno, resp. Zavřít všechna okna. Při testování se však toto nastavení jevilo jako nefunkční.

„Tweakovací“ nástroj Preme 0.92: méně je někdy více

Ohodnoťte tento článek!