Nová pravidla Twitteru. Manipulativní fotky a videa bude značkovat nebo mazat

V rámci boje s dezinformacemi se Twitter rozhodl sestavit soubor pravidel, na základě kterých bude s problematickým obsahem bojovat.

1

V rámci nekonečného boje se škodlivým obsahem se Twitter rozhodl provést průzkum mezi svými uživateli a uživatelkami, na základě čehož sestavil nová pravidla. Chce mazat umělá a manipulativní multimédia. Jedná se o fotografie nebo videa, která jsou záměrně upravena tak, aby jejich vyznění bylo účelové, a mohou škodit lidem.

V průzkumu Twitteru, kterého se zúčastnilo 6 500 lidí globálně, 70 % dotázaných uvedlo, že by bylo nezodpovědné k zavádějícím multimédiím zaujmout plně pasivní postoj. Devět z deseti lidí by akceptovalo varovné označení takového obsahu. Drtivá většina lidí pak souhlasila s tím, že by obsah, jehož pravděpodobným cílem je škodit, měl být odstraněn.

Kritéria pro posuzování obsahu

Sociální síť následně stanovila následující kritéria pro označení multimédií za manipulativní:

  1. Multimédium je manipulativní nebo umělé. To znamená, že byly zásadně upraveny kompozice, posloupnost, načasování, vložené titulky, původní zvuková stopa apod. Spadají sem také videa, která byla nahrána nebo simulována, aby poškodila konkrétní osobu.
  2. Multimédium je sdílené zavádějícím způsobem. Twitter tímto říká, že na kontextu záleží. Posuzovat proto bude i texty doprovázející multimédia, dále metadata, informace z profilu sdílejícího účtu a odkazované hypertextové odkazy v příspěvku nebo na profilu.
  3. Multimédium pravděpodobně ohrozí bezpečnost veřejnosti nebo způsobí vážnou újmu. Tím je myšlena fyzická bezpečnost člověka nebo skupiny lidí, risk masového násilí nebo občanské neposlušnosti, dále ohrožení soukromí nebo množnosti jedince či skupiny se svobodně vyjádřit nebo zúčastnit občanských akcí. K příkladům problematického chování patří stalking, chorobná pozornost, nadávky, materiál určený k umlčení někoho, zastrašování voličstva apod.

Co se s multimédii může stát?

Škodlivá multimédia nemusí být rovnou smazána, ačkoli i to je možný výsledek. V některých případech může být problematický příspěvek na Twitteru označen štítkem s upozorněním. Někdy se ukáže upozornění při retweetování problematického příspěvku. Snížena může být jeho viditelnost (týká se primárně funkce pro doporučování obsahu), případně ho doprovodí vysvětlení. Podle Twitteru může jít např. o cílovou odkazovanou stránku, která dodatečný kontext nabízí.

Pravděpodobnost označení a způsob naložení s obsahem znázorňuje tabulka:

Kritéria pro posuzování a nakládání s multimediálním obsahem

Nová pravidla začínají řídit Twitter od 5. února 2020. Firma přiznává, že ze začátku může docházet k chybám, a proto žádá veřejnost o trpělivost, než se nový systém zavede.

Zdroj: blog Twitteru

Ohodnoťte tento článek!

1 komentář