Ukočírujte automatické probouzení a uspávání počítače

0

Občas se stane, že se počítač z nějakého důvodu sám probudí z režimu spánku. Ať už to zapříčiní uživatel sám (nechtěným pohybem myši) nebo cokoliv jiného (například nějaký signál ze sítě). Pokud následně s počítačem po určitou dobu nikdo nepracuje, automaticky se sám po krátké době uspí. Počítač tak nemusí čekat na uplynutí doby, která je nastavena v plánu napájení.

Zmiňovaná prodleva mezi nechtěným probuzením a opětovným uspáním činí ve výchozím nastavení 120 sekund (2 minuty). Pokud jste přihlášeni jako uživatel s administrátorským oprávněním, můžete si ji libovolně přizpůsobit, stačí k tomu drobný zásah do systémového registru.

Nástroj Editor registru spustíte tak, že stisknete Win+R, do políčka zadáte řetězec regedit a klepnete na tlačítko OK. Nejprve přejděte do větve:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\238C9FA8-0AAD-41ED-83F4-97BE242C8F20\7bc4a2f9-d8fc-4469-b07b-33eb785aaca0\DefaultPowerSchemeValues

V tomto klíči se nacházejí tři další, přičemž každý reprezentuje jedno z výchozích schémat napájení ve Windows 7. Bohužel není možné přizpůsobit uživatelem vytvořené schéma, ale pouze ta výchozí.

Rozbalte tedy klíč příslušného schématu. V pravé části oka se pak budou nacházet dvě položky. ACSettingIndex nastavuje chování počítače při napájení ze sítě, DCSettingIndex pak napájení z baterie.

Změnit můžete jednu nebo obě hodnoty.

Klepněte na některou pravým tlačítkem a z nabídky zvolte příkaz Změnit. Přepínač Číselná soustava přepněte na Desítková a poté do pole Údaj hodnoty zadejte v sekundách dobu, po níž se počítač v případě uživatelské nečinnosti sám opětovně uspí.

Poté nastavení potvrďte klepnutím na OK a pro aplikaci změn restartujte počítač.

TIP: Přizpůsobení mezičasu před samovolným probuzením a uspáním můžete využít také v případě, že máte naplánovanou nějakou automatickou úlohu, která počítač probudí. Lze nastavit dobu před uspáním tak, aby se úloha stihla provést.

Čtěte také: Vytvořte si vlastní schéma napájení ve Windows 7

Ohodnoťte tento článek!