UPC zdražilo internet o 50 Kč a neupozornilo zákazníky. Bude jej to stát milion

0

Městský soud v Praze zamítl žalobu UPC vedenou proti pravomocnému rozhodnutí předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu. Ten uložil firmě pokutu ve výši jednoho milionu korun za nesplnění informační
povinnosti podle § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích. UPC v roce 2012 zdražilo internet i pronájem modemu a STB, aniž by měsíc dopředu informovalo zákazníky o jejich právu ukončit bez sankce smlouvu.

Operátor tehdy změnil tarif Fiber Power 10 na Fiber Power 30, přičemž zvýšil cenu z 445 na 499 Kč. Tarif Fiber Power jen zdražil ze 749 na 799 Kč. UPC v žalobě tvrdilo, že postavení zákazníka se změnami tarifů nijak nezhoršilo, protože za dostali násobně rychlejší internet za jen menší nárůst ceny.

 

Argument ale u soudu neuspěl, protože nelze předpokládat, že by všichni zákazníci upřednostnili vyšší rychlost před nižší cenou. UPC tak bude muset milionovou pokutu zaplatit. Dle zákona mohl úřad požadovat i deset milionů korun.

Při stanovení výše ukládané pokuty byla zohledněna zejména závažnost deliktu, délka trvání protiprávního jednání a počet účastníků dotčených jednostrannou změnou smluvních podmínek ze strany operátora,“ komentuje případ ČTÚ v měsíční monitorovací zprávě za červenec.

Zdroj: ČTÚ (PDF)

Ohodnoťte tento článek!