V roce 2017 bude na světě přes 10 miliard mobilních zařízení online

0

V roce 2017 bude na světě více než 10 miliard zařízení využívajících mobilní internet. Tento počet bude 1,3 krát vyšší než počet lidí na zemi, který podle odhadů OSN v témže roce dosáhne 7,6 miliardy.

Přenos mobilních dat naroste během následujících pěti let třináctkrát a v roce 2017 dosáhne celkového ročního objemu 134 exabajtů. To pro představu odpovídá 33,5 miliardám DVD. Očekávaný nárůst objemu mobilních datových přenosů je z velké části zapříčiněn právě rychle se zvyšujícím počtem mobilních internetových připojení. Jedná se zejména o osobní zařízení a aplikace machine to machine (M2M). Vyplývá to z nejnovější studie společnosti Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast for 2012 to 2017.

Na růstu mobilních datových přenosů se logicky podílí prudký rozvoj využívání chytrých telefonů a tabletů v soukromém životě i v práci. Důležitou roli hraje také rozvoj aplikací mobilního cloudu, které na konci roku 2012 generovaly ve střední a východní Evropě celých 68 % mobilních datových přenosů. Rostoucí význam budou mít do budoucna i systémy přímého propojení technických zařízení, tedy takzvaná machine to machine komunikace. Všechny tyto trendy se projevují jak v celkovém množství přenášených dat, tak v poptávce po spolehlivém a dostatečně rychlém mobilním připojení. Doslova renesanci proto zažívá Wi-Fi, které umožňuje snižovat zátěž mobilních sítí a poskytnout rychlý mobilní internet v zaměstnání, doma i na veřejných místech,“ řekl Jiří Devát, generální ředitel Cisco ČR.

 

Předpokládaný objem mobilních dat, která budou přenesena v roce 2017 (134 exabajtů)  je 134krát větší, než jaký byl veškerý internetový provoz (mobilní i pevný) v roce 2000. Mezi lety 2012 až 2017 se očekává průměrně 66% meziroční nárůst objemu přenesených mobilních dat. Samotný nárůst objemu přenesených dat jen mezi lety 2016 a 2017 dosáhne hodnoty 3,7 EB měsíčně, což je čtyřikrát více než celkový objem mobilních dat přenesených v roce 2012. Cisco očekává, že objem přenesených dat přes mobilní sítě v období 2012 – 2017 bude třikrát větší než objem dat přenesených přes pevné sítě.

Hlavní příčiny nárůstu objemu přenášených mobilních dat

 1. Více mobilních uživatelů – v roce 2017 bude na světě 5,2 miliardy mobilních uživatelů, v roce 2012  to byly 4,3 miliardy.
 2. Více mobilních připojení – v roce 2017 bude na světě více než 10 miliard zařízení využívajících mobilní připojení, včetně více než 1,7 miliardy připojení M2M (v roce 2012 to bylo 7 miliard zařízení s mobilním připojením včetně M2M).
 3. Rychlejší mobilní připojení – průměrná rychlost mobilního připojení se zvýší sedmkrát z 0,5 Mb/s v roce 2012 na 3,9 Mb/s v roce 2017.
 4. Více videa – mobilní video bude představovat 66 % celkového objemu přenesených mobilních dat v roce 2017 (v roce 2012 představovalo 51 %).

Studie Cisco také předpokládá, že v roce 2016 by 71 % všech chytrých telefonů a tabletů (1,6 miliardy) mělo být schopno připojení prostřednictvím protokolu IPv6. Celkem by IPv6 mělo být schopno užívat 39 % všech mobilních zařízení na světě (více než 4 miliardy).

Mobilní provoz v pevných sítích

Kvůli rostoucímu zájmu o mobilní připojení se jeho poskytovatelé stále více snaží přesunout mobilní provoz do pevných nebo Wi-Fi sítí. V roce 2012 bylo takto přesunuto 33 % všech přenesených mobilních dat (429 petabajtů měsíčně), v roce 2017 to bude již 49 % (9,6 exabajtu měsíčně).

Přijetí 4G a zvýšení mobilního datového provozu

Řada poskytovatelů mobilních služeb zavádí technologie 4G, aby vyhověli požadavkům uživatelů a podniků. Poskytovatelé mobilních služeb na mnoha rozvíjejících se trzích budují mobilní sítě s podporou technologií 4G a na zavedenějších trzích poskytovatelé doplňují nebo nahrazují starší sítě (2G/3G) o 4G technologie. Studie Cisco VNI odhaduje růst a dopad 4G technologií  následovně:

 • V roce 2012 podporovalo technologie 2G 76 % světových mobilních zařízení (včetně M2M), 3G podporovalo 23 % a 4G podporovalo 1 %. V roce 2017 bude 2G podporovat 33 % zařízení, 3G bude podporovat 57 % a 4G 10 %.
 • V roce 2012 představovaly 4G přenosy 14 % (124 petabajtů měsíčně) celkového objemu přenesených mobilních dat. V roce 2017 se předpokládá, že přenesená 4G data budou představovat 45 % (5 exabajtů za měsíc) z celkového objemu.
 • 4G provoz vzroste čtyřicetinásobně od roku 2012 do roku 2017, přičemž předpokládaná složená roční míra růstu bude 109 %.
 • V roce 2012 generovalo průměrné 4G připojení 2 GB mobilního datového provozu měsíčně, což je osmnáctkrát více než 0,11 GB měsíčně, které generovalo průměrné zařízení bez 4G.

Mobilní zařízení a připojení

 • Chytré telefony, laptopy a tablety budou mít v roce 2017 na svědomí 93 % světového mobilního přenosu dat.
 • Dalších 5 % pak bude připadat na M2M provoz (GPS systémy ve vozech, monitorovací systémy, zdravotnické aplikace atd.)
 • Zbylá 2 % budou generovat klasické mobilní telefony
 • V roce 2012 bylo 14 % mobilních zařízení schopných komunikovat přes protokol IPv6 (1 miliarda), v roce 2017 to bude 41 % (4,2 miliardy).

Trendy ve střední a východní Evropě

 • Ve střední a východní Evropě (CEE) vzroste mezi lety 2012 a 2017 mobilní datový přenos jedenáctinásobně. Tento nárůst bude téměř dvakrát rychlejší než nárůst provozu přes pevné připojení.
 • V roce 2012 byl mobilní datový provoz ekvivalentem dvěstěpatnáctinásobku objemu mobilního datového přenosu z roku 2007.
 • V roce 2017 bude v regionu CEE přeneseno 37 % mobilních dat přes 4G sítě, oproti 2 % v roce 2012.
 • Očekává se, že chytré telefony v roce 2017 přispějí k celkovému objemu mobilních dat 59 %, zatímco tablety přispějí 12 %.
 • V regionu CEE narostou přenosy mobilního videa patnáctinásobně mezi lety 2012 a 2017, což znamená roční míru růstu 72 %.
 • Video bude tvořit 64 % všech mobilních datových přenosů v regionu v roce 2017 v porovnání s 49 % v roce 2012.
 • 81 % mobilních datových přenosů v roce 2017 vygenerují cloudové aplikace, zatímco v roce 2012 to bylo 68 %.

Růst podle regionů

Z regionálního pohledu zaznamenají nejvyšší nárůst objemu přenášených mobilních dat regiony Blízký východ a Afrika, následovány regiony Asie-Pacifik, Latinská Amerika a střední a východní Evropa. Největší objem mobilní data bude generovat region Asie-Pacifik.

Ohodnoťte tento článek!