VirtualDVD: čtyřiadvacet virtuálních mechanik zdarma a pro začátečníky

0

Většina programů pro práci s obrazy optických disků patří do kategorie placených a/nebo zbytečně komplikovaných. VirtualDVD je možné používat zdarma, aplikace je maximálně jednoduchá, přesto rozhodně nepatří do pomyslné druhé ligy.

Kdy využijete VirtualDVD?

Obrazy optických disků se často používají při šíření software a operačních systémů – pokud jste někdy stahovali nějakou distribuci Linuxu, téměř jistě byla v takovém formátu. Výhodou je, že veškerá data uživatel stáhne v jediném souboru. Tento soubor následně buď vypálí na skutečné optické médium, nebo připojí do systému skrze virtuální mechaniku. Virtuální mechanika nachází své uplatnění především tehdy, není-li počítač vybaven vypalovačkou, nebo pokud uživatel daný obraz z libovolného důvodu nechce vypalovat.

Co umí VirtualDVD?

VirtualDVD umožňuje připojit obrazy disků jako virtuální jednotky, takže k nim můžete přistupovat stejně, jako ke skutečnému médiu vloženému do mechaniky. Program běží v oznamovací oblasti, odkud můžete rychle spravovat virtuální zařízení nebo načíst nový obraz.

VirtualDVD podporuje obrazy disků vytvořené aplikacemi CloneCD (*.ccd), CDRWin (*.bin), CDImage (*.img), ISO (*.iso), BlindRead (*.bwt), BlindWrite (*.b5t; *.b6t), Alcohol 120% (*.mds, *.mdf), Disc Juggler (*.cdi), Instant CD/DVD (*.pdi), Nero (*.nrg), CloneDVD (*.dvd), CDSpace6 (*.lcd), poradí si také s komprimovaným ISO obrazem (*.isz) a formátem CUE (*.cue).

Ve výchozím stavu aplikace vytvoří jednu virtuální mechaniku, ale skrze nastavení můžete emulovat až 24 jednotek. Každou jednotku lze dále konfigurovat – skrze systémové nástroje jí můžete přiřadit písmeno, pod kterým bude prezentována, a zvolit DVD region.

Stažení a instalace

Instalační balíček můžete stáhnout z oficiálního webu Oh!Soft buď jako spustitelný soubor, nebo zabalený do archivu ZIP. Velikost stahovaného souboru je 2,8 respektive 2,7 MB. Příjemné překvapení přichází hned v prvním kroku instalace, kde si budete vybírat jazyk – v nabídce totiž nechybí čeština ani slovenština (celkem VirtualDVD komunikuje v bezmála dvacítce jazyků).

Instalační proces neobsahuje nic záludného a v podstatě se dá „proklikat“ tlačítkem Next – kromě souhlasu s licenčním ujednáním si můžete vybrat cílovou složku a název složky v nabídce Start, do níž budou umístěny ikony. Hned po dokončení se automaticky v systémové oblasti (vedle hodin) objeví ikona, skrze kterou se dostanete ke všem důležitým funkcím programu.

VirtualDVD v akci

Klepnutím na ikonu v systémové oblasti (je lhostejné, zda levým či pravým tlačítkem myši) vyvoláte nabídku s těmito položkami:

  • Virtuální disk –Zobrazuje všechny virtuální mechaniky a k nim připojené soubory („vložená média“).
  • Předvolby – Nastavení aplikace a virtuálních mechanik.
  • Online Help – Otevře ve webovém prohlížeči oficiální stránku s nápovědou, kde je ale aktuálně jen jedno jediné téma („Jaké formáty jsou podporovány?“).
  • Informace – Zobrazí dialog s informacemi o aplikaci, skrze který také můžete nahlásit případné problémy.
  • End – Ukončí aplikaci (znovu je možné ji spustit skrze ikonu umístěnou v nabídce Start).

Nabídka ikony v systémové oblastiNabídka ikony v systémové oblasti

Možnosti nastavení jsou poměrně strohé, navíc ukazují, že na překladu do češtiny nespolupracoval domorodec, ale automatický překladač. V sekci obecný (v anglické mutaci general) můžete nastavit, zda se má aplikace spouštět společně se systémem (položka Run-time spouštěče okna; v anglické mutaci Run at windows startup) a kolik virtuálních mechanik chcete provozovat (položka číslo; v angličtině count).

Obecné nastavení aplikaceObecné nastavení aplikace

Ve druhé sekci jazyk můžete program přepnout do požadované jazykové mutace. Aby se změny projevily, je nutné aplikaci restartovat.

Volba jazykaVolba jazyka

Připojení obrazu disku je velmi prosté – opět stačí kliknout na ikonu v systémové oblasti a následně zvolit Virtuální disk | Připojit obraz.

Připojení obrazu diskuPřipojení obrazu disku

Obraz se připojí do zvolené mechaniky a dále s ním můžete pracovat v jakékoli aplikaci jako se skutečným optickým diskem. Stejnou cestou lze obraz odpojit (obdoba vysunutí), nebo do mechaniky připojit jiný.

Poznáte, která mechanika je skutečná, a která jen virtuální? (Správná odpověď: ta s písmenem J)Poznáte, která mechanika je skutečná, a která jen virtuální? (Správná odpověď: ta s písmenem J)

Jak změnit písmeno a region?

Budete-li potřebovat prezentovat mechaniku pod jiným písmenem, postupujte následovně:

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Počítač (Tento počítač ve Windows XP) a z kontextové nabídky vyberte Spravovat.
  2. Ve Správě počítače přejděte do sekce Úložiště | Správa disků a najděte požadovanou jednotku.
  3. Na jednotku klepněte pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte Změnit písmeno jednotky a cestu | Změnit a vyberte nové písmeno.

Potřebujete-li změnit region virtuální mechaniky, postupujte podle prvních dvou kroků předchozího návodu. Z kontextové nabídky pod pravým tlačítkem myši ale zvolte Vlastnosti, přejděte na kartu Region disku DVD a vyberte požadovaný region.

Můžeme konstatovat, že VirtualDVD plní svou funkci – připojení obrazu disku do virtuální mechaniky tak, abyste s obrazem mohli pracovat jako se skutečným médiem – tou nejjednodušší myslitelnou cestou. Ocenili bychom lokalizaci do češtiny, ale úroveň překladu považujeme za velmi slabou, což je očividně způsobeno použitím automatického překladače. Kromě jednoduchosti a funkčnosti si tento nástroj zaslouží pochvalu ještě za svou malou velikost a nulovou cenovku.

Ohodnoťte tento článek!