VirtuaWin: více plochy pro Windows

0

S možností přepínat se mezi několika virtuálními pracovními plochami se dnes setkáte snad v každé linuxové distribuci. Ve Windows sice taková funkce v základní výbavě operačního systému chybí, ale není problém si ji zprovoznit pomocí některých doplňkových programů. mezi různými řešeními najdete i program VirtuaWin – elegantní freewarové řešení, které bez problémů funguje i ve Windows Vista.

VirtuaWin je nainstalován během několika sekund a automaticky spuštěn. Po dokončení instalace je vám nabídnuto automatické spouštění programu při startu Windows. Doporučuji tuto volbu nevypínat, protože jen tak vám program k něčemu bude.

Přepínání plochy poprvé – klávesové zkratky

VirtuaWin funguje tak, že ve Windows vytvoří čtyři (v základní podobě) virtuální pracovní plochy. Pomocí klávesových zkratek se mezi nimi můžete jednoduše přepínat. V praxi to vypadá tak, že na jedné ploše si připravíte například okna pro práci s elektronickou poštou a kalendářem, na druhé ploše máte webový prohlížeč, na třetí správce souborů a FTP klienta a na čtvrté například Word, ve kterém píšete nějaký dokument.

K přepínání mezi virtuálními plochami můžete použít tyto klávesové zkratky:

Win-šipka vlevo – přesun na plochu doleva

Win-šipka vpravo, nahoru, dolů – posun na další plochy

Alt-Win-šipka vlevo nebo vpravo – přesun na další, resp. následující plochu spolu s přesunem okna

Klávesové zkratky, které vám práci s virtuálními plochami usnadňují, jsou samozřejmě nastavitelné. VirtuaWin navíc umožňuje vytvořit zkratky pro mnoho dalších operací. Definovat je můžete po kliknutí na zelenou ikonku VirtuaWin v systémové liště a volbě Setup. V okně, které se zobrazí, se pak přepněte na záložku Hotkeys.

Přepínání plochy podruhé – myš a okna programů

Přesun po plochách pomocí klávesových zkratek je velmi rychlý, nicméně není příliš vhodný pro manipulaci s již otevřenými okny programů. Jistě, můžete se postupně přesouvat na jednotlivé plochy a na nich spouštět programy, které tam zůstanou. Ale co s již otevřenými okny v případě, že se rozhodnete je v rámci virtuálních ploch uspořádat nějak jinak?

Stačí klepnout myší na ikonku VirtuaWin v systémové liště. Zobrazí se vám panel rozdělený na tři sloupce. Ve všech najdete seznam aktuálně otevřených oken spolu s číslem plochy, na které se dané okno nachází.

Tento panel slouží jako přepínač mezi jednotlivými okny. Pokud na některé z nich klepnete v prvním sloupci, pak se přepnete nejen do vybraného okna, ale i na plochu, kde je toto okno otevřeno. Podobně funguje druhý panel – vybrané okno ale přesunete na aktuální plochu. Výběrem okna ve třetím panelu jej nastavíte pro zobrazení na všech plochách.

Základní možnosti práce s VirtuaWin jsme tímto vyčerpali. Není jich mnoho, ale právě v jednoduchosti je síla tohoto nástroje pro práci s virtuálními plochami. Neznamená to ale, že další funkce vám VirtuaWin nenabídne.

Když čtyři plochy nestačí

V základní podobě nabízí VirtuaWin čtyři virtuální plochy. Zobrazením jeho nastavení si však na záložce General můžete počet ploch upravit. Stačí si přepnout jejich počet ve vodorovném a svislém směru. Plochy lze pojmenovat slovy. Níže na záložce General si všimnete nastavení, kterým můžete doplnit menu VirtuaWin o další sloupec pro zobrazení oken. Je zde také volba, která mění výchozí nastavení menu na stručný seznam.

Snadnější přesun mezi jednotlivými virtuálními plochami zapnete na záložce Mouse. Aktivujte volbu Enable mouse desktop changing a táhlem nastavte časový interval. Pokud nyní myší přetáhnete nějaké okno programu k okraji plochy, který sousedí s další plochou, pak se po uplynutí nastaveného intervalu okno přesune na vedlejší plochu.

Nastavení pravidel pro okna

Jednou z dalších užitečných vlastností VirtuaWin je nastavení pravidel pro okna programů. Díky těmto pravidlům okna „naučíte“, aby se otevírala vždy na konkrétních plochách. V programech tak budete mít neustále pořádek.

Klepněte pravým tlačítkem na ikonku VirtuaWin v systémové liště a zvolte funkci Window Rules. V okně, které se zobrazí, klepněte na tlačítko Add. Vloží se další záznam do seznamu pravidel. Nyní máte tři možnosti, jak pravidlo přiřadit konkrétnímu oknu nebo programu. Můžete zadat buď název třídy (což asi vědět nebudete), popisek okna (zjistíte u každé aplikace) nebo název procesu (zjistíte například přes Správce úloh).

Při zadávání můžete použít hvězdičku pro nahrazení libovolného počtu znaků. Například název okna *Microsoft Word* umožní pravidlo definovat pro všechna okna s dokumentem otevřeným v programu Word.

Aktivujte volbu Window rule enabled, zatrhněte Automatically move windows of this type to Desktop a vyberte číslo plochy, na kterou bude okno po zobrazení automaticky přesunuto.

Doplňkové moduly

VirtuaWin je možné doplnit o celou řadu rozšiřujících prvků. Nejjednodušším vylepšením je změna výchozího vzhledu ikonky. To se vám bude hodit v případě, že používáte více virtuálních ploch, než 2×2 a standardní ikonka pak nezobrazuje správné údaje. Dalším rozšířením jsou moduly. Některé pouze mění způsob přepínání mezi plochami, jiné přidávají další informace nebo přepínají tapetu na pozadí. Seznam modulů doporučuji pozorně projít.

VirtuaWin je malý prográmek (v paměti 1 352 kB), který dokonale plní svou funkci. Práci s plochami zvládá na jedničku, funguje rychle a nijak Windows nezpomaluje, což je nejdůležitější. Plus je také skutečnost, že program je zdarma. Práce s VirtuaWin je hodně návyková, pokud si na něj zvyknete, pak mi věřte, že při práci s cizím počítačem jej budete postrádat podobně jako kolečko na myši.

Pokud vás programy vylepšující práci s pracovní plochou ve Windows zajímají, pak doporučuji k přečtení také článek 360desktop: panoramatická plocha pro Windows.

Ohodnoťte tento článek!