Vista a automatické spouštění CD a DVD

0

Ve starších verzích operačního systému Windows nebyla práce s CD pro uživatele zrovna nejpříjemnější. Systém rozpoznal CD s programem, který se měl automaticky spouštět po vložení média do mechaniky, případně dovedl spustit přehrávání hudebního CD. To však bylo vše. Pokud jste chtěli převádět hudbu z CD do souborů, prohlížet si obrázky nebo začít například vypalovat, museli jste se spolehnout na další program, který vložení CD ohlídal a nabídl vám odpovídající činnosti.

Dnes je práce s CD/DVD ve Windows Vista mnohem pohodlnější. Systém automaticky pozná, zda jste vložili například prázdné médium, a v tom případě vám nabídne spuštění vypalovacího programu. U hudebních CD zase sám nabídne jejich přehrávání nebo kopírování písniček do počítače. Někdy však může být tato nabídka činností obtěžující, případně v ní můžete postrádat nějaké položky. Pro ten případ vám Windows Vista umožňuje své chování po vložení CD nebo DVD upravit.

Kde hledat nastavení

Nastavení funkcí pro obsluhu vložených CD nebo DVD najdete v Ovládacích panelech. Klepněte proto na tlačítko Start a vyhledejte položku Ovládací panely. Poté by se vám mělo zobrazit okno se seznamem ovládacích panelů, kde vyhledejte skupinu nastavení Hardware a zvuk a v ní klepněte na položku Přehrávat disky CD nebo jiná média automaticky.

V případě, že jste přepnuti do klasického zobrazení Ovládacích panelů, najdete stejné nastavení pod položkou pojmenovanou jako Přehrát automaticky. Jak první volba v běžném zobrazení ovládacích panelů, tak i tato v klasickém zobrazení vás dovedou ke stejnému nastavení.

Výchozí akce

V panelu pro nastavení automatického přehrávání uvidíte několik položek a skupin. U každé z nich je rozbalovací nabídka s výběrem činností, které může počítač po vložení CD nebo DVD provést. Jako první je zde uvedeno vložení Zvukového CD.

Položky v nabídce závisí také na softwaru instalovaném ve vašem počítači, nicméně přinejmenším zde najdete kopírování nebo přehrávání hudby pomocí programu Windows Media Player. Pokud zde máte nastaveno kopírování hudby, přepněte si jej na Přehrávání. Položka nazvaná Rozšířený zvukový disk CD umožňuje nastavit, co má systém provést v případě, kdy do počítače vložíte disk s hudebním i programovým obsahem.

Použití programů třetích stran

Zejména majitelé notebooků se mohou setkat s tím, že u některých akcí mají předvoleno zpracování programem, který je v notebooku instalován od výrobce. Pokud například chcete filmy z DVD přehrávat v jiném nástroji, než který vám výrobce dodal (například jste si koupili jiný přehrávač), pak jednoduše v nabídce tento program vyberete.

V nastavení se můžete setkat i s položkou Vždy zobrazit dotaz. Pokud je nastavena, pak Windows Vista po vložení příslušného typu CD/DVD zobrazí dialog, ve kterém si budete moci vybrat, co chcete provést. Nastavení konkrétní akce nicméně šetří váš čas a je pohodlnější.

Další typy zařízení

Kromě toho, že můžete nastavit automatické zpracování vloženého CD nebo DVD, můžete ve stejném ovládacím panelu vybrat akci, která se provede po připojení nějakého zařízení. Může to být například mobilní telefon, ze kterého chcete automaticky přetáhnout fotografie do počítače. Všechna takto podporovaná a nainstalovaná zařízení najdete úplně na konci ovládacího panelu. Stačí, když v nabídce každého ze zařízení zvolíte odpovídající činnost.

Vzhledem k tomu, že například u mobilního telefonu můžete chtít provést i synchronizaci kontaktů ihned po jeho připojení, je zde vhodné nastavit zobrazení dotazu po jeho připojení. Samozřejmě automaticky nastavené stažení fotografií nevylučuje následné ruční spuštění synchronizace.

Úplně na konci pak najdete tlačítko Obnovit výchozí. Pokud zjistíte, že jste úprav provedli až příliš a systém už nereaguje tak, jak jste byli zvyklí, nebo jak jste očekávali, tímto tlačítkem vrátíte vše do původního stavu. Každou změnu nastavení nezapomeňte Uložit, jinak se neprojeví.

Kdy vypnout automatiku?

Úplně první položkou v nastavení je volba Použít funkci Automatické přehrávání pro všechna média a zařízení. V případě, že tuto volbu vypnete, nebudou automaticky navolené akce fungovat. Důvodů k vypnutí automatiky dnes již mnoho není.

Kromě toho, že se najde pár uživatelů, které automatické přehrávání nebo dotazování na CD obtěžuje, může být jedním z důvodů pro vypnutí automatiky také problém s některým vypalovacím programem. V současnosti se to však stává jen výjimečně.

Tip: automatické spouštění CD/DVD můžete po vložení média do počítače potlačit držením klávesy Shift.

Ohodnoťte tento článek!