Vodafone utekl konkurenci. Jeho 3G a LTE už dostatečně pokrývá všechny okresy

0
Vodafone
Vodafone

Červený operátor jako první splnil část podmínek aukce kmitočtů z roku 2013. Pokrývá již všechny české okresy. Za pokrytý se podle metodiky ČTÚ považuje. pokud je signál dostupný pro 95 % populace při 75% pravděpodobnosti vnitřního příjmu bez externí antény a 85% pravděpodobnosti vnitřního příjmu s externí anténou. Čísla monitoruje sám úřad a tabulky aktualizuje na lte.ctu.cz/rk.

(Pokrytí není v praxi na všech místech ověřováno. Vychází jen z matematických modelů a nebere v úvahu různé proměnné jako rozdílné citlivosti antén, různý útlum různých stavebních materiálů apod.)

O2 ještě chybí pokrýt čtyři okresy, T-Mobilu šest. Už loni operátoři splnili mezní termín, v němž museli pokrýt alespoň 30 méně zalidněných okresů skupiny A. Další termín končí v únoru 2019, to budou muset operátoři pokrýt všechny okresy A a alespoň 22 okresů skupiny B. To už všichni mají. Všechny okresy musí být pokryté až o dva roky později.

Operátoři ale musí pokrývat i železniční koridory a dálnice. ČTÚ už loni v poločase testoval, jak na tom Vodafone, O2 a T-Mobile jsou. Dálnice ujdou, s koridory je to zatím špatné.

Pokrytí sítí 3G a LTE v únoru 2017
Pokrytí sítí 3G a LTE v únoru 2017
Ohodnoťte tento článek!