Voltmod a overclock: Radeon HD 3850 na 3870

0

Grafické karty ATI řady Radeon HD 3850 mají slibný taktovací potenciál, kterému bohužel brání nižší nastavené napětí pro GPU oproti stejnému jádru RV670 u Radeon HD 3870. Bez modifikací napětí, které má referenční hodnotu 1,214V se dá na kartě dosáhnout taktů kolem 780 MHz, což je nárůst o 17 % oproti referenčním. Jádro ale bez problémů zvládá i frekvence vyšší, k jejich dosažení mu brání jednodušší napájecí kaskáda oproti Radeonu HD 3870 a také již zmíněné nižší napětí jádra.

Modifikací BIOSu se dá nastavit napětí stejné jako je u Radeonu HD 3870, čili 1,327 V. S tímto napětí už jsme limitováni pouze slabší napájecí kaskádou a chlazením. Na internetových fórech se modifikováním BIOSů řeší problém s nemožností překročení frekvence 862 MHz, což nás majitele karet 3850 trápit moc nemusí. Těchto BIOSů je ale všude plno, těch které mění pouze napětí na 1,327 V je také na internetu dostatek verzí, všechny mají ale také nastavený vysoký takt pamětí.

Já a určitě mnoho z vás má ale karty od Gigabyte a dalších výrobců, kteří prodávají i modely s níže taktovanými paměťmi. Já mám verzi Radeon HD 3850 512 MB s chladičem Zalman VF700 a taktem pamětí nastaveným na 1 400 MHz efektivně. Stejně tak kolega Jan Legát.

To mě spolu s Janem Legátem donutilo začít zjištovat, jestli i běžný smrtelník má šanci si BIOS modifikovat podle svých potřeb sám. Po jednom odpoledni jsem zjistil, že to není problém a měl by to zvládnout skoro každý, kdo si s počítači hraje a nejsou pro něj jen hučícími krabicemi s vypínačem.

Jedno z možných řešení chlazení mosfetů po výměně chladiče za Arctic Cooling Accelero S1 (tyto pasivy pocházejí z pamětí Radeonu X700 Pro a podobné najdete třeba u starších VGA chladičů Zalman)

Zvýšení výkonu v praxi: motivace toho všeho

Z původního taktu 669/693 MHz (jádro/paměti) po BIOSmodu kartu stabilně provozuji na 810/882 MHz. Jedná se tedy asi o 20% přetaktování. Nárůst výkonu ilustrují následující obrázky: v Crysis šel průměrný počet snímků za sekundu nahoru o 19 %, ve Far Cry pak asi o 14 %. V HDR Canyon Flight v 3DMark06 se pak také pěkně zvýšila plynulost: místo 36,7 fps karta dosáhla v průměru 44 fps.

Pro všechny AMD/ATI pozitivní máme ještě jeden obrázek: ten ilustruje, že i s dnes už dávno levným procesorem architektury Athlon 64 a nijak drahou kartou můžete dosáhnout uspokojivé skóre v 3DMark06:

Co budete potřebovat

K našemu laborování budete potřebovat několik programů na editaci a na nahrání BIOSu do grafické karty, všechny jsou volně dostupné a poměrně snadno nalezitelné na internetu.

Trocha teorie

Asi největším problémem (alespoň pro mě) bylo pochopit hexadecimální zápis čísel navíc ještě v reverzní formě. Tady cs.wikipedia.org/wiki/Hexadecimální_číslo je trocha teorie, která by měla vše osvětlit, ale není nutné se to učit, vše vysvětlím později

Pro přepisování hodnot napětí, případně taktů v BIOSu je třeba vědět, jak se jaké číslo zapíše v hexadecimálním reverzním tvaru. Uvedu na příkladu:

 

Referenční takt je 669 MHz, vy potřebujete znát tvar, který budete hledat v hexeditu a měnit ho. K číslu 669 přidáte dvě nuly, aby vzniklo pětimístné číslo, tedy 66900, toto číslo vložíte do vědecké kalkulačky, viz obrázek.

Poté stiskněte tlačítko „Hex“ které vám převede decimální číslo na hexadecimální, tj. 10554. BIOS používá již zmíněnou reverzní formu. Číslo 10554 převedeme na reverzní tak, že zapíšeme čísla zprava doleva po dvojicích a k poslednímu přidáme 0.

10554 = 54 05 01 – zde je vidět přidaná nula k poslední dvojici, musíme mít pro takt vždy 6 místné číslo, složené ze tří dvojic.

U napětí postupujte stejně, jenom vám postačí čtyřmístné číslo. Například napětí 1,214 zapíšeme do kalkulačky jako 1214 a opět převedeme. Kalkulačka nám ukáže číslo 4BE, což je v reverzním tvaru BE 04 .

Další převedená čísla do reverzního tvaru :

 • 669 => 54 05 01
 • 810 => 68 3C 01
 • 700 => 70 11 01
 • 890 =>A8 5B 01
 • 720 => 40 19 01
 • 960 => 00 77 01
 • 1,124 => BE04
 • 1,327 => 2F05

Vyššího napětí než 1,324 V nejde editací BIOSu docílit, musí se použít mnohem nebezpečnější hardwarové úpravy.

Postup editace

Zde považuji za nejlepší vizuální pomůcky, tedy screenshoty (sejmuté obrazovky, chcete-li, okno programu sejmete zkratkou Alt + PrintScreen).

Nejprve si ukážeme změnu taktu grafického jádra a jeho napětí (můžete změnit jen napětí a taktování ponechat na oblíbeném softwaru, ale vystavujete se nebezpečí, že nebude fungovat přepínání do úsporného 2D režimu). U změn přímo v BIOSu bude tato šikovná, elekřinu i teploty šetřící věc (PowerPlay) fungovat spolehlivě dál.

 • zapněte program ATIWinflash. Zde vidíte informace o video adaptéru, systémové informace a takty grafické karty. Mně se, nevím proč, nezobrazují, ale funkčnosti to nijak neubírá, takže si toho nevšímejte.

 • tlačítkem Save si stáhněte BIOS grafické karty a uložte jej na disk

Tou první věcí, kterou musíte s BIOSem udělat, je zjistit, jakou má přesnou velikost z důvodů uvedených výše.

 • zapněte program HxDen, nabídne vám hned načtení BIOSu. Vyberte ten, který jste si uložili v předchozím kroku

 • tlačítkem Analysis => Checksum/Digest se dostanete na okno na obrázku. Klikněte na Checksum-16 a dejte OK.

 • dole vidíte (v zeleném rámečku) že celková velikost je E100 (opět hexadecimální zápis) což je jen pro zajímavost 57600 

 • E100 si musíte pamatovat

Nyní si zapněte program HexEdit, kde si načtete opět váš bios. Teď v něm budete hledat a přepisovat hodnoty taktu jádra a jeho napětí

 • klikněte na Find, zvolte Hex zápis

 • zadejte nejdříve číslo 54 05 01 což je základní (default) takt jádra (669 MHz)

 

 

 • tyto čísla budete přepisovat vaším novým taktem, nebo je nechejte a budete měnit pouze napětí jádra: to si ukážeme v dalším kroku

 • zde vyhledávač našel první výskyt vašeho taktu (žlutý rámeček) a napětí jádra (bleděmodrý) BE 04 = 1,214 V

 • číslo 54 05 01 tedy přepíšte na libovolný prověřený stabilní takt (doporučuji si takty najít například taktováním v RivaTuneru a pořádně je otestovat v náročném 3D nasazení)

 • číslo BE 04 přepíšte číslem 2F 05, tedy napětím 1,324 V

 • zde máte další nalezené hodnoty, které musíte změnit, stejně jako v předchozím kroku, tedy BE 04 přepíšeme na 2F 05, a 54 05 01 přepíšte svým zvoleným taktem

Pokud nechce taktovat paměti, můžete následující část přeskočit a pokračovat se čtením až v kapitole Checksum.

Taktování pamětí :

 • opět zvolte hledání, nyní číslo taktu, v mém případě 700 MHz (ve vašem to může být 829 například), což je v rev. hexu 70 11 01

 • změňte na svůj zvolený takt, nezapomeňte, že paměti jsou DDR, tedy 700 = 1 400 MHz efektivně

Checksum

A nakonec velice důležitá kapitola. Když zeditujete BIOS, dojde ke změně jeho velikosti, což by znamenalo, že při nahrání biosu do grafické karty by vám už nešel zpátky nahrát její původní firemní BIOS (kdyby se vám takty nezdály stabilní nebo z důvodu prodeje atd…). Kontrolní součet, cheksum, by se lišil.

Na začátku jste si zapamatovali velikost vašeho BIOSu (v případě Gigabyte HD 3850 512 MB to bylo E100).

Nyní opět otevřete HxDen a spočtěte si velikost nyní. Zjistíte, že bude jiná. Vypadne na vás uplně něco jiného, než například E100. Vaším úkolem je docílit toho, aby tato čísla vyšla jako stejná. (mimochodem, většina modů BIOSu na internetu nejsou takto upravené)

Úprava checksum by houmer56

Abychom docílili stejné hodnoty checksum (kontrolní součet) jako v nemodifikovaném BIOSu musíte sladit výslednou hodnotu součtu vššech údajú v BIOSu na stejnou úroveň. Editovat budete na modifikace zaručeně neškódovou část BIOSu, a to povídání o zastrčení kabelu po pravé straně. Viz sobrázek. Hodnota na konci úprav musí být stejná jako v původním BIOSu, tudힾ porovnáte novou hodnotu checksum s tou starou

Vycházejte ze struktury hexadecimální soustavy, tedy čísel 0 až F. Pokud je nová výsledná hodnota nižšžší, musíte čísla přidávat, pokud ne, tak ubírat. To provedete ve dvou krocích. Nejdříve se pokuste hrubě dostat k našší cílové hodnotě. Nejvyšššším číslem v hexadecimální soustavě je F, tudힾ přepisujete původní text hodnotami F, dokud se co nejvíce nepřiblힾíte požžadované hodnotě. Pokud měl výsledný BIOS velikost nižšžší, přepisujte text hodnotou 0, cožž je v hexadecimálně soustavě hodnota nejnižšžší.

Ve druhé fázi proveďte jemné doladění hodnotou 1, dokud se nedostanete na požžadovaný součet. Nikdy neprovádějte změny jinde nežž v oblasti s anglickým textem. Nikdy také nepřidávejtež hodnoty navíc, pouze přepisujte již zmíněný anglický text. Pro užživatele znalé práce s hexadecimálním kódem bude jistě schůdnějšší cestou si výsledné úpravy jednodušše dopočítat.

Mně se vššak sp횹e osvědčil tento postupný způsob. Užž jen kvůli tomu, žže hodnoty dané anglickým textem nejsou všechny stejné, a tudížž při jejich přesouvání se výsledná hodnota nezmění přesně o tolik, kolik jste si spočetli. Takžže přeji pevné nervy a vězte, že pokud si tuto jednoduchou a neškodnou úpravu (nebudete-li zasahovat do jiných částí BIOSu) několikrát vyzkouššíte, vššechny výšše uvedené postupy vám za chvilku přijdou velice jednoduché.

Jak dostat BIOS zpět do grafické karty?

Na toto téma je na internetu spoustu návodů, ale návod by bez něj nebyl kompletní. Zapněte si opět ATIWinflash, klikněte na Load image, najděte si váš upravený BIOS na disku a zvolte OK. (nezapomeňte si původní BIOS dobře uložit).

Klikněte na tlačítko Program. Zkontroluje BIOS a vyzve vás k restartu. Restartujte počítač a opět zapněte ATIWinflash. Klikněte opět na tlačítko Program a nic nemačkejte! Ve Windows XP na asi dvacet sekund zhasne monitor, pak program vyzve k restartu. Ve Windows Vista postupujte s větší trpělivostí. Mně osobně systém totálně vytuhne, takže po stisku tlačítka hlavně nic nemačkejte, nechte počítač třeba pět minut zapnutý a pak natvrdo restartujte.* Nyní by mělo vše být v pořádku.

Doporučuje se znovu instalovat ovladače grafické karty, já to nedělal a vše mi funguje. Flashoval jsem takto už třikrát a vždy bez problémů.

* houmer56: Nejspíš bude problém v odlišném přístupu Windows Vista k hardwaru

Jak je vidět na reportu z RivaTuneru, počítač už bootuje na 815 MHz @ 1,33 V pro jádro a 829 MHz pro paměti. Při načtení operačního systému a inicializaci ovladačů spadne takt jádra na 300 MHz @ 1,01 V, paměti jsou stále přetaktované. Jde to ale udělat i tak, že prostě ve 2D režimu v BIOSu paměti vynecháte, a necháte jim původní frekvenci. Na to už každý přijde sám.

Přeji hodně štěstí a upozorňuji, ŽE AUTOŘI NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY.

Ke zjištění postupů, informací atd. jsem použil www.xtremesystems.org a samozřejmě www.google.com

Michal Ondráček (Rimmerak) a Jan Legát (houmer56)

Ohodnoťte tento článek!