Výprodej u AMD? Za licenční technologie dá firmě Synopsys IP a 150 inženýrů

0

V posledních letech společnost AMD pod hrozbou klesajících tržeb procházela celou řadou škrtů, restrukturalizací či propouštění. Ve snaze nějak snížit náklady se zbavila vlastních továren či budov. Tyto škrty však často vyvolávají pochyby, zda firmu naopak dlouhodobě nepoškodí a nezabrání jí se vzpamatovat. Další takový potenciálně neblahý krok možná AMD učinilo nyní.

Minulý týden firma vydala zprávu, že uzavřela dohodu o licencování duševního vlastnictví (jinak též „IP“) s firmou Synopsys. Ta nabízí různé technologie a hotové návrhy pro tvorbu čipů a jejich komponent. AMD od ní získá přístup ke knihovnám a nástrojům DesignWare – k různému IP užitečnému pro vývoj čipů na 14nm/16nm a 10nm výrobních procesech s tranzistory typu FinFET. Pod pojmem IP se zde skrývají připravené a vyladěné návrhy různých komponent (včetně analogových), které pak může AMD rovnou použít ve svých procesorech či GPU, aniž by si je muselo složitě vyvíjet.

AMD již se Synopsys v tomto směru spolupracovalo delší dobu (přes deset let), takže na první pohled nejde o nějak závažnou událost. I když by se pravda dalo podotknout, že jako významný producent procesorů (dvojka hned za Intelem, přinejmenším v dřívějších dobách) by nemělo s návrhem různých integrovaných obvodů potřebovat pomoc. Problém není ani tak v tom, že AMD nyní některé technologie „outsourcuje“, místo aby na nich pracovalo samo. Potíž je v ceně, kterou AMD za toto licencování zaplatí.

Procesory AMD

V tiskové zprávě se totiž uvádí, že na oplátku zase AMD převede na Synopsys práva na určité polovodičové technologie či návrhy (tedy podobný druh duševního vlastnictví), které samo vyvinulo. Zde ovšem IP nebude licencováno. Synopsys ho v podstatě přebírá či chcete-li kupuje, a AMD tedy o tuto neupřesněnou část svého duševního/technologického jmění přijde (ačkoliv mu nejspíš zůstala práva na užívání).

To ovšem není všechno. AMD firmě Synopsys prodalo také tým inženýrů, kteří na různých těchto technologiích a komponentách čipů a jejich vývoji pracovali. Má jít o 150 zaměstnanců, kteří nyní začnou pracovat v Synopsys. Z firmy tak odchází know-how. Firma ztratí schopnost produkovat určité technologie a pochopitelně se tím opět zvýší závislost na licenčních produktech externích dodavatelů. AMD to podává tak, že transakce dovolí firmě soustředit své prostředky na „diferenciaci produktů“ a dlouhodobě efektivní využívání financí. Faktické propuštění 150 inženýrů samozřejmě sníží mzdové náklady. Licencování technologií z vnějšku ale také bude něco stát, takže je otázka, zda jde skutečně o dobrou obchod.

Snímek jádra čipu Kabini
V čipech AMD bude čím dál větší roli hrát licencované IP

Strategie AMD má zřejmě za cíl zbavit se co nejvíce těch částí firmy, které nejsou úplně kritické a síly napínat jen tam, kde to kritické je. Určité komponenty na čipu například nemusí být špičkové a jejich výkon není podstatný pro konkurenceschopnost. Pak asi tolik nezáleží na tom, odkud se vezmou. Přesně v tomto duchu by třeba vyznívala (nepotvrzená) zpráva z dřívějška, že AMD do budoucna nechá vývoj čipových sad na tchajwanské firmě ASMedia.

 

Jenže čím více toho bude v čipech AMD licencovaného a generického, tím menší bude prostor pro onu diferenciaci. Licenční zátěž se také eventuálně může stát finančním břemenem; zatímco u vlastního IP se větší počáteční investice mohou časem plně vrátit. Pokud také kvalita licenčních technologií nebude tak dobrá jako ekvivalenty, které si sama vyvine konkurence, AMD bude v nevýhodě. Podobným šetřením nákladů firma oslabuje svou moc vládnout vlastním osudem. Pokud jí ušetřené peníze pomohou k prosperitě, je to asi nezbytné; Rory Read by ale určitě byl raději, kdyby byla jeho společnost silnější a mohla si místo licencování všeho možného dovolit soběstačnost.

Zdroj: AMD

Ohodnoťte tento článek!