Vyřešte nepohodlí navigačního okna v Průzkumníku

0

Windows 7 změnila chování celé řady prvků systému. Dvě takové změny zaznamenalo také levé navigační okno Průzkumníku Windows. Svým způsobem jde o drobnosti, řadě uživatelů však mohou znesnadňovat práci.

Po otevření Průzkumníku se vlevo zobrazí pouhých pět odkazů, kterými jsou Oblíbené položky, Knihovny, Domácí skupina, Počítač a Síť. Ve starších verzích systému, například ve Windows Vista, se ovšem standardně zobrazovaly také další položky, od Ovládacích panelů až po uživatelské složky nebo složky na pracovní ploše.

Změnilo se také chování těchto odkazů ve stromové struktuře. Řada uživatelů je totiž navyklá tomu, že pokud v pravé části otevřou nějakou složku, vlevo se všechny podsložky zobrazí automaticky také a je tak možné mezi nimi snadno přepínat. Ve výchozím nastavení nového Průzkumníku si ovšem musíte příslušnou složku rozbalit sami.

Řešení je v obou případech velmi jednoduché. Otevřete Průzkumník Windows, v levé horní části klepněte na položku Uspořádat a z místní nabídky vyberte příkaz Možnosti složky a hledání. Na záložce Obecné pak v části Navigační podokno zatrhněte položky Zobrazit všechny složky a Automaticky rozbalit do aktuální složky.

Nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko OK. Změna se projeví okamžitě, takže podsložky se v navigačním okně budou rozbalovat automaticky, stejně tak se budou zobrazovat základní odkazy po spuštění Průzkumníku.

Pokud si chcete změnit také výchozí složku, která se otevře při spuštění Průzkumníka (ve výchozím nastavení se zobrazí Knihovny), můžete tak učinit podle postupu v dřívějším článku Tipy pro Windows 7: Průzkumník, hlavní panel, vypalování.

Ohodnoťte tento článek!