Vytvořte si tlačítko pro rychlé odebrání zařízení

0

Bezpečné odebírání přenosného zařízení je úkon, na který by měl pamatovat každý uživatel. Pokud tak nečiníte, nemusíte mít sice obavy o poškození USB disku, jak občas říkají některé pověry, ale vystavujete se spíše riziku poškození nebo nekompletního nakopírování dat. Tento postup jednoduše patří k základním návykům při práci s Windows.

Pokud ovšem USB zařízení připojujete a odpojujete opravdu často, možná oceníte jednoduchý návod, jak si na hlavním panelu vytvořit ikonu, která po jednom kliknutí vyvolá dialog pro bezpečné odebrání hardwaru. Pro mnoho uživatelů je totiž ikona v oznamovací oblasti velmi malá a nesnadno přístupná.

Klepněte pravým tlačítkem na volné místo plochy a z nabídky zvolte Nový | Zástupce. Otevře se průvodce, kde v prvním okně do řádku pojmenovaném Zadejte umístění položky vložte:

%windir%\System32\rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll, kde %windir% označuje umístění složky Windows (například C:\Windows).

Klepněte na Další, v následujícím okně zadejte název zástupce (například Odebrání zařízení) a potvrďte klepnutím na Dokončit.

Nyní klepněte na vytvořenou položku pravým tlačítkem, z nabídky zvolte Vlastnosti a poté přejděte na záložku Zástupce. Klepněte na tlačítko Změnit ikonu, v novém okně zadejte do řádku Hledat ikony v tomto souboru řetězec shell32.dll a následně v seznamu ikon najděte ikonu, která se vám líbí. Všechna okna zavřete klepnutím na OK.

V této chvíli už stačí jen přetáhnout vytvořenou ikonu na hlavní panel pomocí levého tlačítka myši.

Namísto tlačítka na hlavním panelu můžete pro vyvolání příslušného dialogu využívat také vlastní klávesovou zkratku. Klepněte na vytvořenou ikonu pravým tlačítkem, z nabídky zvolte Vlastnosti a poté přejděte na záložku Zástupce. Do pole Klávesová zkratka pak zadejte vámi zvolenou kombinaci kláves.

Ohodnoťte tento článek!