Vytvořte si tlačítko pro zobrazení plochy na hlavním panelu

0

Samotnou funkcí Aero Peek, potažmo jejím vypnutím, jsme se zabývali v samostatném článku Zrychlení (nebo vypnutí) funkce Aero Peek ve Windows 7. Nevýhodou tlačítka Zobrazit plochu, které se nachází v pravém dolním rohu, je nemožnost jeho přesunutí. Pokud vám tato skutečnost nevyhovuje, vytvořte si tlačítko vlastní, které můžete po hlavním panelu libovolně přesouvat.

Klepněte pravým tlačítkem na volné místo pracovní plochy a z místní nabídky zvolte Nový | Zástupce. Otevře se průvodce, kde v prvním okně do řádku pojmenovaném Zadejte umístění položky vložte:

%windir%\explorer.exe shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}, kde %windir% označuje umístění složky Windows (například C:\Windows).

Klepněte na Další, v následujícím okně zadejte název zástupce (například Plocha) a potvrďte klepnutím na Dokončit.

Nyní klepněte na vytvořenou položku pravým tlačítkem, z nabídky zvolte Vlastnosti a poté přejděte na záložku Zástupce. Klepněte na tlačítko Změnit ikonu, v novém okně zadejte do řádku Hledat ikony v tomto souboru řetězec %SystemRoot%\system32\imageres.dll a následně v seznamu ikon najděte ikonu, která zobrazení plochy nejvíce charakterizuje. Všechna okna zavřete klepnutím na OK.

V této chvíli už stačí jen přetáhnout vytvořenou ikonu na hlavní panel pomocí levého tlačítka myši.

Vytvořte si tlačítko pro zobrazení plochy na hlavním panelu
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas