Vytvořte si vlastní klávesové zkratky ve Windows

0

Jednoduchý program WinKey bez problémů funguje ve všech verzích systému Windows, včetně nejnovějších Windows 7. Získat ho můžete prostřednictvím některého z českých stahovací serverů, například tady. Instalace je velmi jednoduchá. Po jejím dokončení se otevře hlavní okno aplikace, které zobrazuje seznam aktuálně funkčních klávesových zkratek. Mezi nimi se nacházejí některé již přednastavené.

Klepněte na tlačítko Add. Otevře se dialog, sloužící k vytvoření nových zkratek. Do řádku pojmenovaného Command se vkládá příkaz, který bude po stisknutí klávesové zkratky vykonán:

  • z rozbalovací nabídky můžete vybrat některou z přednastavených možností, jako je minimalizace okna, spuštění prohlížeče nebo třeba Ovládacích panelů.
  • klepnutím na první ikonku v podobě listu papíru se otevře dialog, jehož prostřednictvím můžete vybrat soubor nebo aplikaci, které se budou spuštěny.
  • klepnutím na ikonu v podobě složky se otevře dialog pro zvolení složky, která bude otevřena.

V řádku Shortcut key z rozbalovací nabídky zvolte požadovanou klávesovou zkratku. Vždy jde o kombinaci klávesy Windows a kterékoliv jiné klávesy. Nabídka možných zkratek je tedy velmi široká. Další dva řádky nejsou podstatné, pouze u řádku Run nastavte, jakým způsobem má být příslušná aplikace či složka spuštěna. Na výběr je standardní, maximalizované a minimalizované okno. Přidání zkratky potvrďte klepnutím na tlačítko OK. Následně se již objeví v seznamu všech zkratek.

Pokud chcete nastavení některé již přednastavené nebo vámi vytvoření klávesové zkratky změnit, levým tlačítkem myši ji označte příslušný řádek a klepněte na tlačítko Properties. Otevře se stejný dialog jako pro vytváření zkratky. Klepnutím na tlačítko Remove příslušnou zkratku odstraníte.

Instalační průvodce po dokončení instalace nastaví, aby se program WinKey automaticky spustil vždy se startem systému. Jeho běh pak signalizuje také ikonka v oznamovací oblasti. Pokud nechcete, aby se zobrazovala, otevřete nabídku Options a klepnutím na položku Show Taskbar Icon zrušte její zatržení. Pokud v nabídce Help klepnete na položku Standard Shortcut List, zobrazí se seznam základních klávesových zkratek systému Windows.

Ohodnoťte tento článek!