Využijte webkameru naplno – online vysílání pro každého

0

Nástroj Yawcam nabízí hned několik způsobů zaznamenávání a vysílání obrazu z vaší webkamery i s možností detekce pohybu. Zaznamenávání můžete využít nejen pro své osobní účely, ale také kupříkladu na svých osobních webových stránkách k zobrazení aktuálního snímku z místa, kde žijete.

Download: Aplikaci Yawcam najdete zdarma ke stažení na této stránce.

Abyste mohli naplno využít možností aplikace, budete se pro některé funkce (jako http server a streamování) muset u svého internetového poskytovatele ujistit, že máte veřejnou IP adresu a máte správné nastavení dalších prvků. V opačném případě se nikdo přes internet k obrázkům nedostane.

Konfigurace

Než začnete se samotným používáním programu, měli byste si projít jeho nastavení. Hned v úvodu je potřeba zvolit správnou webkameru připojenou k počítači. Zvolte Settings | Device | Change to a zvolte webkameru, kterou chcete použít. Jestliže je vše v pořádku, mělo by se zobrazit nové okno s živým náhledem snímaného obrazu.

Nyní otevřete dialog nastavení volbou Settings | Edit settings a klepněte na Connection. V políčku Public IP by se měla nacházet vaše veřejná IP adresa, pokud ji vlastníte. Tuto adresu pak použije kdokoliv, kdo bude chtít vidět obraz z vaší webkamery v módech http a Stream (u ostatních není potřeba). Klepněte na volbu File, kde nastavujete parametry při zachytávání obrazu do souborů ve vašem počítači. V políčku Type lze zvolit formát obrázku, mnohem důležitější je však políčko Path. Klepněte na Browse a vyberte adresář, kam se budou soubory ukládat. Pomocí jezdce Image quality můžete přizpůsobit kvalitu obrázku a do Interval vepište počet sekund mezi jednotlivými snímky.

Vlastníte-li své osobní webové stránky s FTP serverem, klepněte na FTP a do políček FTP server, Port, Username, Password a Directory vyplňte adresu serveru, jeho port, uživatelské jméno, heslo a adresář, kam bude obrázek ukládán, popřípadě jeho jméno do políčka Filename. Tyto údaje musíte předem znát od poskytovatele webhostingu. Opětovně můžete upravit kvalitu obrázku a interval snímání. Nastavení módů http a Stream můžete prozatím ponechat tak, jak je, podívejte se ale na hodnotu v políčku Port, obsahující číslo portu, na kterém jednotlivé služby běží.

Vysílání

Vraťte se zpět do hlavního okna, kde naleznete pět tlačítek s nápisem enable (zapnout). Klepnutím na tlačítko se příslušný mód aktivuje, opětovným klepnutím zase deaktivuje. Mód File snímá obrázky v nastaveném intervalu a ukládá je do vybraného adresáře ve vašem počítači. FTP mód je podobný, s tím rozdílem, že se obrázky ukládají na vzdálený server, obyčejně s vašimi webovými stránkami.

Po aktivaci módu http může kdokoliv do adresního řádku webového prohlížeče zadat vaši veřejnou IP adresu a za dvojtečku číslo portu služby (většinou 8888, celá adresa tedy bude kupříkladu 123.231.111.223:8888) a následně uvidí webovou stránku se statickým (nehybným) obrázkem z webkamery sejmutého v době, kdy stránku otevřel. Pokud potřebujete vysílat pohyblivý obraz, aktivujte mód Stream. Po zadání vaší veřejné IP adresy (stejně jako u módu http, ale s jiným číslem portu, obyčejně 8081) se zobrazí živý obraz z webkamery. Tento mód však vyžaduje mnohem rychlejší internetové připojení, neboť dochází k přenosu velkého množství dat – to se samozřejmě zvyšuje s kvalitou obrazu a počtem diváků.

Detekce pohybu

Kromě samotného vysílání obsahuje aplikace také další zajímavou funkci – mód Motion. Ten nabízí svou vlastní stránku s nastavením, kterou byste si před aktivací měli projít. Klepněte na Window | Motion detection a zvolte Actions. Na této stránce nastavujete akce, které se provedou v případě, že chcete, aby se webkamera automaticky spustila v případě, kdy zpozoruje pohyb.

Download: Pokud vám nevyhovuje uživatelské rozhraní v angličtině, můžete si na stránkách programu stáhnout český jazykový balíček.

Zatrhněte Save file a při zaznamenání pohybu se uloží snímek do adresáře. Ten vyberete klepnutím na Settings a Browse. Podobně můžete uložit obrázek na svůj FTP server, zatrhnutím políčka FTP a vyplněním příslušných údajů pod Settings. Třetí možností, která stojí za pozornost, je odeslání e-mailem. Zatrhněte e-mail, v nastavení Settings vepište do pole To svou adresu a zaškrtěte volbu Attach Image.

Na záložce Settings pomocí posuvníků Sensitivity a Tolerance lze přizpůsobit citlivost detekce, kdy malé změny obrazu budou stále ignorovány. Nyní spusťte detekci pohybu v hlavním okně programu. Na záložce Motion Events by se měly začít zobrazovat snímky zachycené při detekci pohybu před kamerou.

Ohodnoťte tento článek!