Webové stránky se loni zvětšily o 24 %. Klesá počet i velikost flashových prvků

0

Web HTTP Archive analyzuje nejnavštěvovanější weby světa a sleduje trendy, jak se stránky vyvíjí z technologického hlediska. Zaměříme-li se jen na 1000 nejnavštěvovanějších stránek, můžeme říci, že průměrná velikost jedné ke konci roku 2014 činila 1889 kB, zatímco v roce 2013 to bylo 1529 kB. Meziročně stránky nabobtnaly o 23,5 %.

Průměrná stránka v roce 2014 Průměrná stránka v roce 2013
Průměrná stránka v roce 2014 a 2013 

Z grafů je také vidět, že roste velikost samotné HTML kódu, více dat zaberou obrázky, kaskádové styly, javascript i „ostatní“ dokumenty, ale klesá množství flashových prvků. Loni bylo na jedné stránce v průměru 74 kB flashe, předloni 91 kB. Podle HTTP Archivu bylo loni 69 % stránek zcela bez flashe, zatímco v roce 2013 jich bylo 67 %.

 

Co se týče obrázků, 48 % z nich jsou ve formátu JPEG, 26 % GIF, 24 % PNG a zbylá dvě procenta patří jiným formátům (BMP, WebP apod.). Čtvrtina stránek obsahuje jeden až dvacet obrázků. Čtyři procenta stránek je zcela bez GIFu, 3 % nepoužívají PNG a bez JPEGu je dokonce 16 % stránek.

Dvaačtyřicet procent stránek má celkově pod 1 MB, 28 % stránek si řekne až o 2 MB, 14 % spotřebuje do 3 MB, 6 % do 4 MB a zbylých 7 % vyžaduje ke stažení 4 MB a více dat.

Ohodnoťte tento článek!