Wi-Fi Direct: propojte svá zařízení přímo

0

V případě, že dnes potřebujeme přímo  a zároveň bezdrátově komunikovat mezi různými přístroji, můžeme využít již poměrně dobře zavedenou technologii Bluetooth. Ta se nachází ve výbavě širokého spektra zařízení, jako jsou notebooky, tablety či mobilní telefony. Skupina Wi-Fi Alliance však nedávno oznámila spuštění certifikace zařízení, která budou schopna využívat novou technologii, nazvanou Wi-Fi Direct. Ve prospěch tohoto standardu má mluvit ve srovnání s Bluetooth například výrazně lepší rychlost datových přenosů a dosah.

Miniaturní přístupový bod

Pro přímé sdílení je nastavení Wi-Fi zbytečně zdlouhavé, a proto se používá právě Bluetooth, jehož nasazení v takovém případě celý proces značně urychlí. Díky Wi-Fi Direct mohou dvě zařízení komunikovat přímo mezi sebou, aniž by k tomu využívala jakéhokoli prostředníka.

Wi-Fi logo

Pro práci s Wi-Fi Direct nebudeme muset kupovat nová zařízení, u většiny postačí aktualizace firmwaru. Kromě toho i zařízení bez přímé podpory nové technologie se budou moci připojit do Wi-Fi Direct certifikované sítě. V podstatě stačí disponovat jen jedním certifikovaným zařízením, které pro ostatní Wi-Fi produkty bude plnit úlohu tzv. “mini access pointu”, přístupového bodu.

Wi-Fi “Peer-to-Peer”

Pro pochopení celé věci může být nápovědou, že Wi-Fi Direct zároveň nese přízvisko “Peer-to-Peer. Protože se jedná o softwarový protokol, je podstatné to, že komunikovat tímto způsobem se může naučit i naprostá většina starších zařízení s Wi-Fi. Podporována bude komunikace ve frekvenčních pásmech 2,4 a 5 GHz.

Wi-Fi Direct schéma

Většina podporovaných zařízení by navíc měla být schopna současně komunikovat jak v rámci klasické Wi-Fi sítě, tak i prostřednictvím Wi-Fi Direct v jednu chvíli. Přístroje by také měly umět také automaticky vyhledávat, spojovat a vyměňovat si informace o navzájem nabízených službách a možnostech.

Nasazení ve čtečkách e-knih i v noteboocích

Někomu by tento princip mohl připomínat již známý “ad-hoc” režim. Wi-Fi Direct je však narozdíl od něho zcela novou funkcí, přinášející lepší nastavení bezpečnosti, jednoduché sestavení spojení a také vyšší výkon. Ad-hoc protokol také neumožňuje být současně připojen do jiné sítě, což je v případě Wi-Fi Direct možné.

Wi-Fi Direct notebookyVyužití Wi-Fi Direct se nabízí při celé řadě situací. Může se jednat o sdílení dat, o synchronizaci mezi přístroji, bezdrátový tisk, sdílení internetové konektivity, a podobně. Možnosti využití se nabízejí u různých  přístrojů včetně mobilních telefonů, notebooků, čteček e-knih, multimediálních přehrávačů, fotoaparátů, kamer, tiskáren, televizorů a mnoha dalších periferií. Přístrojů vybavených Wi-Fi je dnes i mezi uživateli obrovské množství, a zjednodušení  jejich vzájemné provázanosti by usnadnilo mnoho každodenních činností.

Nahradí Bluetooth?

Jak už bylo zmíněno, v mnoha případech by Wi-Fi Direct mohlo nahradit rozhraní Bluetooth, oproti němuž má několik výhod, které vycházejí z toho, že vše je založeno na klasické Wi-Fi 802.11x.

Oproti Bluetooth totiž Wi-Fi Direct nabídne nejen několikanásobně vyšší přenosové rychlosti, ale také vyšší dosah v řádu až stovek metrů, a také bohatší možnosti zabezpečení (šifrování WPA2). Ve srovnání s Bluetooth je výhodou také to, že pokud je již v zařízení vestavěn Wi-Fi adaptér, není potřeba přidávat další čip – vše lze vyřešit softwarovou podporou.

Diskuse ovšem také vznikají ohledně šíření virů přes přímo propojená zařízení. Už delší dobu se vedou debaty o tom, zda autoři virů budou postupem času zaměřovat svou pozornost na mobilní zařízení či nikoliv. I když možnost napadení dostupných bezdrátových zařízení láká všechny fandy snadného zneužití, už v případě Bluetooth je zapotřebí konkrétní akce ze strany koncového uživatele – ať jde o snížení ochran při pokusu o přenos dat, nebo jejich potvrzení v případě konkrétního požadavku.

Wi-Fi Direct mobily

Samozřejmě ani Wi-Fi Direct není přímo odolné podobným záměrům, ale případná zodpovědnost zde padá na bedra správce, který upraví nastavení svým představám. Podobně jako v případě jiných technologií, záleží využití Wi-Fi Direct i jeho zneužití na lokálním nastavení.

Zhodnocení

Z pohledu rychlosti datových přenosů bude možné využít maxima dosahované v rámci “klasických” Wi-Fi připojení. Podobná situace má panovat i při dosahu Wi-Fi Direct připojení (FAQ dokument Wi-Fi Alliance zmiňuje vzdálenosti do 200 metrů). Bluetooth má dosah do 100 metrů, rychlosti verze 2.0 s EDR jsou 3 Mb/s. Bluetooth 3.0 HS umí 24 Mb/s. kdežto například standard 802.11g podporuje rychlosti do 54 Mb/s.Wi-Fi direct logoWi-Fi Direct se nyní jeví bezpochyby jako užitečná technologie, která by mohla v řadě situací zpříjemnit a urychlit výměnu dat mezi mnoha různými přístroji, ať již se jedná o mobilní telefony, notebooky, televizory, multimediální přístroje a mnoho dalších.

Značnou výhodu pak představuje skutečnost, že by tuto technologii mělo být dodatečně možné přidat také do všech stávajících zařízení s podporou Wi-Fi. Nezbývá než čekat na její větší podporu napříč širším spektrem Wi-Fi přístrojů. Animaci, která přibližuje možnosti technologie Wi-Fi Direct, lze shlédnout přímo na této stránce Wi-Fi aliance.

Wi-Fi Direct: propojte svá zařízení přímo
Ohodnoťte tento článek!
3.5 (70%) 4 hlas/ů