Windows 10 Insider Preview build 14946 přidal automatické zapnutí Wi-Fi

0

Již v minulém týdnu Microsoft vydal další verzi Windows
v rámci testovacího programu Windows Insider. Sestavení 14946 vyšlo ve Fast ringu, tentokrát však
jak na osobních počítačích, tak na mobilech.
Přestože odmlka od předchozího
vydání
není dlouhá, nabízí slušnou porci novinek.

Novinky na počítačích

Minule byla řeč o předělávání podpory gest na touchpadech. Dalším
krokem je přidání nové sekce v Nastavení, kde je možné nastavit gesta prováděná pomocí třech či čtyřech
prstů
. U klepnutí je možné zvolit vyvolání Cortany, Centra akcí, pozastavení
a obnovu přehrávání nebo zastoupení prostředního tlačítka myši. Gesty do
stran je možné se přepínat mezi aplikacemi nebo virtuálními plochami.

Windows 10 Insider Preview build 14946
Windows 10 Insider Preview build 14946 | Foto: Microsoft

Kdo chce, může přejít na přidanou stránku s detailním nastavením, kde lze nastavovat rozdílné
akce např. i pro gesta do stran, takže tažení doleva bude mít jiný efekt
než tažení doprava. Na této stránce naleznete také akce, jež v základním nastavení
nejsou dostupné. Jaká gesta upravujete, nově naznačují doprovodné obrázky. Některé
chyby byly opraveny, např. přílišná citlivost při posouvání, jiné se však
objevily. Klepnutí a tažení může být mylně interpretováno jako klepnutí pravým
tlačítkem. Tak pozor na to.

Do nastavení Wi-Fi na počítačích Microsoft přidal funkci,
kterou můžete znát z Windows Phonu nebo W10M, a sice automatické zapnutí Wi-Fi po určité době. Když ji vypnete, může se
zase sama zapnout po hodině, čtyřech hodinách nebo za jeden den. To je tedy teď
možné jak na mobilech, tak na počítačích. Výchozí hodnotou se stalo manuální
zapnutí Wi-Fi. Na mobilech pokračuje přesouvání možností ze staré podoby nastavení
do nové.

Novinky pouze pro mobily

Další novinky se týkají jen smartphonů. Odškrtnout si můžeme
nejžádanější vylepšení Continua, a sice možnost nastavit prodlevu pro vypnutí obrazovky zvlášť pro mobil a připojený
monitor
. Dříve nebylo možné obrazovku telefonu při používání Continua vypnout
vůbec, což bylo plýtvání způsobují zahřívání, v případě některých
obrazovek pak hrozilo tzv. vypálení obrazu. Při práci ve Wordu na velké
obrazovce se displej mobilu vypne automaticky.

Windows 10 Insider Preview build 14946
Windows 10 Insider Preview build 14946 | Foto: Microsoft

Automatickému opravování
textu na mobilu je možné zabránit
. Před opravou lze klepnout na slovo, které
jste napsali. Zobrazí se hned za systémem navrženým slovem. Pakliže zabráníte
vybrání výchozího výrazu, systém se poučí a nebude vám automaticky opravovat
napsaný text podle sebe, ale bude brát v potaz váš osobní slovník. Navíc
máte možnost odebrat vlastní slovo ze slovníku v mobilu.

Na mobilech probíhá automatická záloha nastavení, oproti počítačům
dochází mj. k záloze SMS atp. Automatické
zálohování
bude probíhat v delších intervalech než dosud, a sice pouze
jedenkrát týdně. Je ovšem nadále
možné vyvolat okamžitou zálohu manuálně. Měli byste tak pro jistotou učinit
před každou aktualizací na nové sestavení.

Microsoft dále upozorňuje, že některé stroje nejsou správě
na konfigurovány pro příjem nových sestavení Windows. Poznáme je podle toho, že
na nich běží starší nefinální sestavení Desítek. Tyto počítače budou na straně
serverů znovu zaměřeny a aby někdo nebyl nepříjemně překvapený, bude pro
tyto stroje vybrán Slow ring. Na Fast ring se pak může každý případně přepnout sám
dobrovolně. To je rozumné.

Zdroj: Windows
Experience Blog

Ohodnoťte tento článek!