Windows 7: další hodiny na hlavním panelu

0

Windows 7 umožňují na hlavním panelu zobrazit až troje hodiny.

Klepněte levým tlačítkem na čas v pravém dolním rohu a poté na modrý odkaz Změnit nastavení data a času. Otevře se okno Datum a čas, kde přejděte na záložku Další hodiny.

Zatrhněte položku Zobrazit tyto hodiny a poté v příslušné nabídce nastavte požadované časové pásmo. V části Zadejte zobrazované jméno můžete hodiny pojmenovat, například podle dané lokality. Pokud chcete nastavit i třetí hodny, zopakujte totéž v dolní polovině okna. Poté vše potvrďte klepnutím na tlačítko OK.

Ohodnoťte tento článek!