Windows 7: nové funkce hlavního panelu

0

I taková běžná věc, jako je hlavní panel, může ušetřit spoustu práce a zbytečného klikání myší. Při dobrém návrhu také usnadní orientaci mezi mnoha otevřenými okny. V duchu těchto myšlenek uvádějí vývojáři nové vlastnosti a funkce jednoho z nejdůležitějších ovládacích prvků systému Windows.

Návrat k Windows 1.0?

U hlavního panelu ve Windows 7 se vývojáři navrátí ke konceptu, který jsme mohli vidět již ve Windows 1.0. U tlačítek totiž zmizí popisky a zůstanou pouhé ikony. Díky tomu se má zlepšit orientace mezi aplikacemi – ikonu programu totiž rozpoznáme pouhým pohledem, kdežto textový popisek si musíme přečíst.

Samotný vzhled panelu bude více připomínat průhledné sklo. S tím souvisí fakt, že při maximalizování okna nyní zůstane jak hlavní panel, tak rámeček okna nadále průhledný. Vývojáři tak reagují na četné názory uživatelů, kterým se změna na neprůhlednou tmavou barvu při maximalizaci nelíbila. Navíc skoro 30 % uživatelů si vzhled Aera přizpůsobuje výběrem vlastní barvy, jež bude nyní jasně viditelná i na hlavním panelu.

Snadné spuštění

Co se týče nástroje Snadné spuštění, dojde ke spojení se samotnými tlačítky pro přepínání spuštěných programů. Uživatelé si budou moci přetáhnout zástupce oblíbených programů na hlavní panel jako obvykle. Kliknutím na jeho ikonu se program spustí, čímž se zároveň změní funkce tlačítka, které nyní bude sloužit k přenesení okna daného programu do popředí.

Pro snadnější rozlišení tlačítek na panelu se navíc každé obarví svou vlastní barvou. Ta je určena dominantní barvou samotné ikony programu.

Windows Vista nám přinesla náhledy spuštěných aplikací. Tato funkce bude ve Windows 7 ještě více rozvedena a spojena se seskupováním podobných položek. Když bude mít program více oken, uvidíme je v náhledu všechny a kliknutím na příslušný náhled si vybereme požadované okno. Mimo to půjde program přes náhled i rovnou zavřít použitím miniaturního křížku.

Stejně tak Windows 7 umožní vývojářům implementovat přizpůsobit přepínání pod-oken dané aplikace. Pokud tedy má nějaká aplikace několik panelů (typicky webové prohlížeče), či „podřízených“ oken (např. dialogy), může být obsah každého z těchto prvků zobrazen jako samostatný náhled.

Pod náhledem také může být zobrazeno až 7 speciálních tlačítek, příslušejících určité aplikaci. Přes tato tlačítka půjde program ovládat, aniž by bylo nutné jej maximalizovat. Využití tato funkce najde třeba u multimediálních přehrávačů, kdy se pod náhledem zobrazí klasická tlačítka pro ovládání přehrávání.

Rychlé zobrazení Plochy

Vývojáři si jsou vědomi faktu, že dle malého náhledu aplikace nemusíme vždy požadované okno správě rozeznat. Proto přidali funkci zvanou Aero Peek, díky níž se při najetí kurzorem nad daný náhled zvýrazní samotné okno aplikace a všechna ostatní se zprůhlední, samozřejmě jen dočasně.

V případě, že budete chtít zobrazit samotnou plochu, použijete staré známé tlačítko pro rychlé přepnutí na pracovní plochu. I to se však nevyhnulo inovacím, a ve Windows 7 jej najdeme na pravém konci hlavního panelu. Najetí kurzorem nad tento malý obdélníček pak dočasně skryje všechna okna, kliknutím se pak skryjí trvale. Tuto funkci využijete třeba v případě, když se chcete rychle podívat na nějaký gadget na ploše, třeba zobrazující aktuální počasí.

Další vylepšení představuje nabídka zobrazená po klepnutí na šipku vedle tlačítek v panelu. Ta kromě standardních akcí zahrne i seznam naposledy otevřených, či nejčastěji používaných souborů. Při klepnutí na ikonu Wordu se tak rychle dostanete k souborům, s nimiž jste v poslední době pracovali, kdežto u Průzkumníka vám budou nabídnuty nejčastěji navštěvované složky. Tato funkce tak nahradí „Naposledy otevřené položky“ z nabídky Start.

Oznamovací oblast

Oznamovací oblast bude dle slov vývojářů konečně pod naší kontrolou. Budeme si totiž moci vybrat, které ikony se budou trvale zobrazovat, přičemž všechny ostatní se skryjí do vyskakovacího menu. Dojde tak k zredukování zbytečných, mnohdy otravných ikon, které jen zabírají místo.

Aby nám hlavní panel sdělil pokud možno co nejvíce informací, spuštěné programy budou moci zobrazit malé překryvné ikony nad svou vlastní ikonou. Stejně tak je aplikacím umožněno zobrazit stav nějaké úlohy přímo na pozadí tlačítka, které funguje jako klasický ukazatel průběhu. Tyto vlastnosti tak budou kompenzovat zredukování zobrazovaných ikon v oznamovací oblasti.

Ukazatel průběhu kopírování zobrazený na ikoně

I když je změn poměrně dost, vývojáři proklamují, že se jedná spíše o evoluční změny, nikoliv revoluční. Snaží se totiž, aby i nadále zůstalo rozhraní nového panelu povědomé většině uživatelů, kteří se s ním tak naučí snáze pracovat, než kdyby se jednalo o zcela nový koncept. Přesto nám však musí zůstat na paměti, že změny nejsou finální a ještě se toho může hodně změnit.

Pokud by jste rádi viděli některé uvedené funkce v akci, prohlédněte si následující devítiminutové video z konference PDC 2008. Najdete v něm i jiné novinky, netýkající se přímo hlavního panelu Windows 7:

Další, půlhodinové video, najdete v článku Budou Windows 7 vytuněná Vista? (+video)

Zdroj: MSDN Blog

Ohodnoťte tento článek!