Windows 7: používejte Rychlé poznámky

0

Aplikace Rychlé poznámky slouží k bezprostřednímu zaznamenání nějaké informace nebo úkolu. Spustíte ji tak, že vyhledávacího pole v nabídce Start napíšete Rychlé poznámky a klepnete na první nalezenou položku. Můžete také použít klávesovou kombinaci Win+R, do pole zadat řetězec stikynot.exe a klepnout na klávesu OK. Budete-li textové poznámky používat častěji, přijde vhod zástupce přímo na ploše nebo na hlavním panelu.

Pokud na některou z poznámek klepnete, zobrazí se v jejím záhlaví dvě ikonky. Křížkem příslušnou poznámku vymažete, plusem naopak vytvoříte novou. Pokud na poznámku klepnete pravým tlačítkem myši, můžete změnit její barvu. K výběru Windows 7 nabízejí šest barevných odstínů.

Pro upravu samotného textu (musí být označen) můžete použít také jednu z následujících klávesových zkratek:

Ctrl+B – tučné písmo
Ctrl+I – písmo kurzívou
Ctrl+U – podržené písmo
Ctrl+T – přeškrtnuté písmo
Ctrl+Shift+L – vytváření odrážek (pro různé odrážky stiskněte vícekrát)
Ctrl+Shift+> – zvětšení textu
Ctrl+Shift+< – zmenšení textu

Samotná aplikace bohužel neumožňuje měnit fonty písma. Tento drobný nedostatek je možné obejít tak, že příslušný text překopírujete například z aplikace Word. V takovém případě je velikost i font zachován.

Poznámky můžete zavřít například stisknutím Alt+F4 nebo prostřednicím hlavního panelu. Nemusíte mít obavy, že byste o ně přišli, aplikace si jejich obsah i umístění pamatuje, takže se po opětovném spuštění všechny poznámky načtou.

Ohodnoťte tento článek!