Windows Live Fotogalerie a tvorba panoramat

0

Windows Live Fotogalerie je zajímavý benefit především pro uživatele Windows XP, protože v porovnání s Fotogalerií, která je standardně dostupná ve Windows Vista, nepřináší mnoho funkcí navíc. Kromě snadného odesílání obrázků na internet nabízí ještě jednu funkci navíc oproti standardní fotogalerii z Visty. Tou je tvorba panoramatických obrázků.

Tvorba panoramat

Funkci pro tvorbu panoramatických obrázků najdete dnes téměř v každém správci obrázků, který nabízí i editační funkce. Panoramatický snímek se skládá z několika běžných fotografií spojených do jediného obrázku. Zpravidla zachycuje nějakou krajinu v šířce, kterou s běžným objektivem nezachytíte.

Pro následující návod si připravte sadu obrázků zachycujících postupně části nějakého výhledu. Ideální je záběr krajiny z nějaké rozhledny. Obrázky nakopírujte do počítače a spusťte si Windows Live Fotogalerii.

Návod pro tvorbu panoramat

Spusťte Windows Live Fotogalerii a pomocí boční navigace vyhledejte obrázky připravené pro tvorbu panoramatu. Pomocí klávesy CTRL a klepnutí myši tyto obrázky označte.

Klepněte na tlačítko Vytvořit a funkci Vytvořit panoramatickou fotografii. Počkejte, než Windows Live Fotogalerie obrázky prozkoumá a spojí do jediného.

Po spojení obrázků se zobrazí dialog pro uložení souboru s panoramatem. Vyberte složku, zadejte umístění a obrázek uložte. Windows Live Fotogalerie nyní spojený snímek zobrazí. Většinou se stane, že i v případě použití stativu není horizont ve stejné rovině, takže po spojení snímků do jediného bude nutné oříznout okraje obrázku.

Klepněte na tlačítko Opravit. V boční liště Windows Live Fotogalerie se zobrazí panel nástrojů, ve kterém klepněte na tlačítko Oříznout fotografii. V nabídce Proporce si vyberte vlastní a obdélník pro ořez snímku natáhněte tak, aby pokrýval co největší plochu panoramatického snímku.

Po klepnutí na tlačítko Použít bude snímek oříznut a tvorba panoramatu dokončena.

Tvorba panoramatu ve Windows Live Fotogalerii bohužel neumožňuje pokročilejší funkce, jako nastavení spojovacích bodů a jasu jednotlivých částí obrázku. Vše probíhá automaticky bez vašeho zásahu. Na druhou stranu je automatika poměrně schopná, a pokud nepoužíváte komerční správce fotografií, tak Windows Live Fotogalerii oceníte. Stáhnout si ji můžete z webových stránek get.live.com/photogallery/overview.

Ohodnoťte tento článek!