Windows Movie Maker a úprava obrazu videa

0

Pokud jste pořídili video za špatných světelných podmínek, nebo pokud chcete jeho obraz změnit pomocí nějakých efektů (starý film, monochromatický film, otočení obrazu…), pak vám dobře poslouží program Windows Movie Maker, který najdete jako standardní součást systému ve Windows Vista i ve Windows XP.

Spuštění Windows Movie Makeru a import filmu

Ve Windows XP spustíte editor videa Windows Movie Makeru pomocí nabídky Start|Všechny programy|Windows Movie Maker. Ve Windows Vista stačí klepnout na tlačítko Start a do vyhledávacího políčka napsat Movie Maker. Systém během okamžiku najde a nabídne zástupce pro spuštění tohoto programu.

V seznamu úloh na levé straně klepněte na některou z položek ve skupině Import. Obraz můžete převést do počítače přímo z digitální kamery. Do Windows Movie Makeru však můžete importovat také již existující videosoubor v počítači. Jeho náhled se pak zobrazí v seznamu importovaných souborů, odkud jej přetáhněte do časové osy nebo políčka scénáře. Podle toho, jaký režim zobrazení filmu máte vybrán v nabídce ve spodní části okna programu.

Výběr vhodného efektu

Ve Windows Movie Makeru si nyní v nabídce zobrazující seznam importovaných médií vyberte zobrazení efektů. Pozor, nezaměňujte je s přechody, ty v tomto návodu nebudete potřebovat. Windows Movie Maker ve Windows XP nabízí trošku jinou paletu efektů, nicméně v těch základních se s verzí pro Windows Vista shoduje.

Pokud jste tak už neučinili, přepněte si zobrazení filmu do režimu scénáře. Pokud chcete ztmavit příliš světlý obraz na videu, pak na políčko s filmem přetáhněte efekt nazvaný Jas – snížení. Podobně můžete film zesvětlit přetažením efektu Jas – zvýšení. V panelu s přehrávačem pak můžete po klepnutí na políčko ve scénáři sledovat, jak se obraz filmu změnil.

Kombinace více efektů

Někdy je vhodné zkombinovat více nabízených efektů pro úpravu obrazu videa. Stejně tak můžete chtít využít další úpravy, které vám Windows Movie Maker pro obraz videa nabízí. Je tu zpomalování, otáčení obrazu, rozostření atd. Tyto efekty je samozřejmě možné použít najednou. Všechny, které chcete na film aplikovat, jednoduše přetáhněte na políčko ve scénáři.

Protože pořadí efektů může ovlivnit výsledný obraz, klepněte pravým tlačítkem na symbol hvězdičky v políčku scénáře. Z kontextové nabídky zvolte položku Efekty. Windows Movie Maker zobrazí seznam efektů, které jste na film použili a zároveň vám nabídne jejich uspořádání. Označte jednu z položek v seznamu Zobrazené efekty a přesuňte ji pomocí tlačítek Nahoru nebo Dolů. Poté seznam zavřete tlačítkem OK.

Použití efektu jen na část filmu

V tomto článku vás nechci zatěžovat návodem pro střih filmu a spojování různých částí do sebe. Nicméně může se stát, že nekvalitní bude jen část obrazu a vy tak nebudete chtít, aby se vybraný efekt aplikoval na úplně celý film. Totéž můžete vyžadovat u efektů, které provádí různé deformace obrazu. Pokud chcete ve Windows Movie Makeru aplikovat efekt jen na část filmu, musíte jej rozstřihnout minimálně na tři části.

Windows Movie Maker přepněte do režimu časové osy. Spusťte přehrávání filmu a vyhledejte místo, kde začíná část filmu, kterou chcete opatřit nějakým efektem. Tam ukazatel přehrávání zastavte. Klepnutím označte stopu s videem a poté klepněte na tlačítko Rozdělit. Poté pokračujte s přehráváním do místa, kde část filmu opatřovaná efektem končí, a opět proveďte jeho rozdělení.

Film nyní máte rozdělen na tři části. Prostřední část obsahuje ten úryvek filmu, který chcete opatřit nějakým efektem. Pokud jste rozdělení filmu provedli až po aplikaci efektů, pak tyto efekty vymažte (označením hvězdičky a stiskem klávesy Delete v režimu scénáře) z obou krajních částí filmu. Pokud jste video nejprve rozdělili, pak naopak efekty přetáhněte na prostřední část filmu. Podobným postupem lze pokračovat v aplikaci efektů na další části filmu.

Publikování filmu

Jestliže jste s úpravami spokojeni, naposledy si film přehrajte v náhledovém panelu. Poté klepněte na tlačítko Publikování filmu, vyberte položku Tento počítač a klepněte na tlačítko Další. Zadejte název filmu a vyberte složku, do které bude umístěn. V nastavení vyberte kvalitu a klepněte na tlačítko Publikovat. Vaše video bude uloženo jako soubor WMV do zadané složky. Ten pak spustíte běžným přehrávačem ve Windows.

Rozdělanou práci můžete uložit také jako projekt Windows Movie Makeru. To vám umožní se k této práci kdykoli později vrátit, změnit použité efekty a film znovu publikovat v jiné podobě. Použijte k tomu funkci Soubor|Uložit projekt.

Ohodnoťte tento článek!