WindowsPager: když vám jedna plocha nestačí

0

Aplikaci WindowsPager si můžete stáhnout zde. Jedná se o archiv se spustitelným souborem, takže jsou vám celé tři plochy navíc k dispozici ihned po rozbalení. Balíček navíc obsahuje i verzi pro 64bitová Windows.

 

Po spuštění provede WindowsPager automatické přidání ikon s virtuálními plochami na váš hlavní panel. Defaultně můžete přepínat celkem mezi čtyřmi plochami (tento počet je možno změnit editací ini souboru s nastavením, viz níže), přičemž na ikoně každé virtuální plochy schematicky vidíte všechna v ní spuštěná okna.

Přesouvání mezi plochami a okny

Z jedné plochy na jinou se, kromě levého tlačítka myši, přesunete kombinací kláves Ctrl + Win a šipkou vlevo nebo vpravo (pro přesun o jednu plochu doleva nebo doprava) nebo číslem na numerické klávesnici, které odpovídá pořadí ikony požadované plochy (počítáno zleva doprava).

Mezi plochami můžete přesouvat i jednotlivá okna. Přesun provedete buď ručně – tak, že chvíli podržíte levé tlačítko myši na ikoně plochy s požadovaným oknem a když se kurzor myši změní na dlaň, přetáhnete okno do libovolné jiné plochy – nebo kombinací kláves Ctrl + Win + Alt a šipka vlevo, resp. vpravo. Místo šipek můžete opět použít i odpovídající číslo na numerické klávesnici.

Patrně nejjednodušším způsobem, jak odeslat okno na požadovanou plochu, je využití jeho kontextové nabídky. Klikněte pravým tlačítkem na rám okna určeného k přesunu a vyberte položku Move to desktop s příslušným číslem.

V kontextové nabídce si můžete všimnout ještě dvou nových položek – jsou to zaškrtávací políčka Keep on top a Always visible. Zaškrtnutím položky Keep on top zařídíte, že se bude dané okno zobrazovat vždy nad všemi ostatními, bude tedy stále viditelné, i když s ním zrovna nepracujete. Položka Always visible se pak vztahuje k funkci virtuálních ploch – jejím zaškrtnutím rozkopírujete dané okno, aby bylo přístupné ze všech ploch.

Pozn.: Přesun platí vždy pouze pro konkrétní okno. Používáte-li např. grafický program, který využívá podookna s grafickými paletami a nástroji, musíte přetáhnout každé podokno programu zvlášť.

Podobnou funkci jako Always visible nabízí i položka Add windows(s) to the ignore list, kterou najdete v kontextovém menu aplikace (kliknutím pravým tlačítkem na jednu z virtuálních ploch) – tato funkce vás přepne do režimu pro výběr oken. Do modrého rámečku můžete zahrnout libovolný počet oken (že jsou brány v potaz vám program potvrdí jejich červeným orámováním) a kliknutím na zelené nebo černé plus je vyřadíte z virtualizačního procesu. Označená okna budou odteď přístupná ze všech ploch.

Poněkud nestandardní nastavení

Atributy aplikace můžete modifikovat nepřímo, editací souboru windowspager.ini. Tento soubor se nachází ve stejné složce, z níž spouštíte WindowsPager.

Pod heslem Layout najdete nastavení počtu řádků (rows) a sloupců (columns). Změnou příslušných číselných hodnot změníte počet virtuálních ploch a strukturu jejich zobrazení.

Další nastavení vycházejí celkem intuitivně z názvů jednotlivých odstavců a orientovat se můžete i podle komentářů. Nezapomeňte však, že pro provedení změn je zapotřebí aplikaci restartovat – tj. vypnout (položka Quit v kontextové nabídce aplikace) a opět zapnout.

WindowsPager: když vám jedna plocha nestačí
Ohodnoťte tento článek!