Xenu Link Sleuth: Zkontrolujte si svůj web!

0

Xenu Link Sleuth nejprve stáhnete ze stránek autora (celý balíček má jen 426 kB), poté rozbalíte a spustíte setup.exe. Instalace vás patrně ničím nepřekvapí, takže pokud například nebudete chtít změnit složku, kam má být program umístěn, vystačíte s klikáním na jedno tlačítko. Při spuštění se zobrazují tipy pro práci s aplikací, které je ale možné deaktivovat.

Základní okno programu působí velmi spartánským dojmem – jednoduchá nástrojová lišta sestává z deseti tlačítek, seskupených do šesti sekcí a většina funkcí je také dostupná skrze menu. Začněme nastavením, které najdete v menu Options | Preferences. Na záložce Basic najdete nejdůležitější položky. Konkrétně posuvníkem Parallel Threads určíte, kolik spojení současně má program během testování navazovat.

Některé weby se totiž aktivně brání velkému počtu požadavků přicházejících z jednoho počítače, proto je dobré udržovat tuto hodnotu v rozumných mezích. Vyšší počet navázaných spojení sice může zkrátit čas na testování, ale může způsobit problémy se serverem. V políčku Maximum depth lze nastavit, do jaké hloubky má Xenu testovaný web procházet (tedy na kolik „kliknutí“ z výchozí stránky má postupovat).

Při aktivací zatržítka Treat redirections as errors bude Xenu přesměrování z webové jedné stránky na jinou hlásit jako chybu. To se hodí například tehdy, pokud odkazujete na jiný web, jehož správce změnil strukturu stránek a z původních adres automaticky přesměrovává příchozí návštěvníky na nové adresy. V takovém případě je dobré upravit odkaz tak, aby směřoval přímo na novou adresu – ušetříte tak čas uživateli i cílovému serveru.

V sekci Report pak zatržítky vybíráte, jaké položky mají být zahrnuty v závěrečné zprávě – zde doporučujeme nechat všechny položky aktivní, případně deaktivovat jen ty, které zcela jistě nepotřebujete.

Na záložce Advanced patrně nebudete muset měnit výchozí hodnoty. Dá se zde nastavit, zda má program akceptovat cookies (Allow Cookies), kontrolovat lokální soubory a složky (Allow local files…/List local directories) a jestli má převádět adresy na malá písmena (Convert All URLs to lower case). Nastavit lze také to, kolikrát má Xenu opakovat pokus o načtení stránky, než odkaz prohlásí za nefunkční (Retries).

Nastavení máme hotové, pojďme kontrolovat stránky! K tomu slouží tlačítko Check URL (na nástrojové liště zcela vlevo) nebo menu File | Check URL. Tím vyvoláte dialog, ve kterém můžete nastavit vše potřebné. Do pole What address do you want to check? zadáte adresu stránek, nebo přes tlačítko Local file vyberete soubor s odkazy z disku. Zatržítkem Check external links pak volíte, zda mají být kontrolovány pouze adresy v rámci zvoleného webu (zatržítko neaktivujte), nebo též všechny odkazy vedoucí mimo web (zatržítko aktivujte). Doporučujeme kontrolovat externí odkazy, neboť tím předejdete případům, kdy webmaster odkazované stránky zrušil, přesunul, nebo jinak upravil a vy byste odeslali svého návštěvníka do ztracena.

Dále můžete přidat další adresy, které mají být kontrolovány (Consider URLs…), nebo naopak ty, které kontrolovat nechcete (Do not check…). Doporučujeme do této části zadat adresy reklamních a statistických systémů, které na webu používáte, abyste testem nezvyšovali statistiky návštěvnosti, nebo dokonce nevzbudili podezření z podvodných kliknutí na reklamu. Konkrétní zadání pak vypadá zhruba tak, jak vidíte na obrázku, kde jsme nastavili kontrolu celého webu ExtraWindows s výjimkou sekce Internet (resp. přesněji řečeno s výjimkou adres začínajících http://extrawindows.cnews.cz/clanky/internet).

Zejména pokud testujete rozsáhlejší webové stránky a nechcete na výsledky čekat, můžete si je nechat poslat e-mailem – k tomu slouží tlačítko e-mail, skrze které nastavíte adresu odesílatele, příjemce, předmět zprávy a poštovní server. Při tomto nastavení Xenu po dokončení testu odešle elektronickou poštou výsledky a následně se automaticky ukončí.

Test spustíte tlačítkem OK a pak již můžete sledovat, jak program postupně prochází všechny odkazy a obrázky a zda se mu podařilo či nikoli je otevřít. Zelená barva znamená, že adresa byla prověřena a je v pořádku, světle šedá čeká na kontrolu, tmavě šedá je právě kontrolována, béžová byla přeskočena (např. na základě nastavené výjimky nebo proto, že se jedná o odkaz na e-mailovou adresu), červená značí odkaz, který nefunguje. Kromě toho jsou zobrazovány údaje o typu souboru, jeho velikosti, datu poslední změny, a v případě webové stránky také o počtu nalezených odkazů a její titulek.  V dolní liště najdete informace o tom, kolik adres již bylo zkontrolováno, kolik jich Xenu celkem našlo a bude kontrolovat a celkový čas kontroly.

Pokud jste si nenastavili odeslání výsledků e-mailem, zobrazí se dialog s otázkou, zda si přejete zobrazit výslednou zprávu. Odpovíte-li kladně, vygeneruje Xenu HTML stránku a otevře ji v prohlížeči. Co bude ve výsledcích záleží na nastavení – pokud jste nic neměnili, dostanete seznam nefunkčních odkazů seskupený podle adresy, kam vedly (Broken links, ordered by link), a podle stránek, z níž je na tyto adresy odkazováno (Broken links, ordered by page), dále seznam adres, ze kterých je návštěvník přesměrován jinam (List of redirected URLs), seznam funkčních odkazů (List of valid URLs…, ten můžete využít například pro odeslání vyhledávači), mapu webu (Site Map of HTML pages with a Title; pro lepší orientaci jsou v ní používány titulky stránek), několik dalších podrobností a nakonec statistiky, informující o tom, kolik souborů jakého typu a velikosti bylo nalezeno, a kolik URL, které Xenu prošel, bylo v pořádku nebo naopak nefungovalo.

Jestliže chcete nějaké stránky kontrolovat častěji (což byste u svých projektů rozhodně měli dělat), můžete si vše, včetně nastavení, uložit přes tlačítko Save případně menu File-Save. Takto uložený projekt pak otevřete tlačítkem Open nebo File | Open.

Pokud tedy chcete mít jistotu, že návštěvník na vašem webu nezabloudí, že se mu zobrazí všechny obrázky a dostane se na všechny odkazované stránky, doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu právě programem Xenu Link Sleuth.

Ohodnoťte tento článek!