I YouTube šetří. V zemích EU jako výchozí kvalitu videa nastavil SD (fotogalerie)