Zablokování účtu při neúspěšném přihlášení ve Windows 7

0

Pomocí bezpečnostních zásad je možné určit, kolikrát se může uživatel pokusit neúspěšně přihlásit ke svému účtu. Po překročení určitého počtu se účet zablokuje a odblokovat ho může pouze uživatel s administrátorským oprávněním. Je také možné nastavit automatické odblokování účtu po uplynutí určité doby.

Nastavení blokování účtů

Nastavení podmínek blokace je možné provést v administrátorském modulu Místní zásady zabezpečení. Pro jeho spuštění stiskněte kombinaci Win+R, do políčka zadejte řetězec secpol.msc a klepněte na tlačítko OK.

Pozor: Nástroj Místní zásady a zabezpečení se nachází pouze v edicích Professional, Enterprise a Ultimate. Následující nastavení je možné provést pouze v případě, že jste přihlášeni jako uživatel s právy administrátora.

V levé části přejděte na Zásady účtů | Zásady uzamčení účtů. Vpravo se pak nacházejí tři položky:

  • Prahová hodnota pro uzamčení účtu – touto zásadou určujete, kolikrát může uživatel neúspěšně zadat heslo předtím, než je jeho účet zablokován. Rozmezí je 0 – 999, přičemž pokud je zvolena hodnota 0, je počet neúspěšných pokusů o přihlášení neomezený.
  • Doba uzamčení účtu – zde je možné určit, po jaké době bude účet automaticky odblokován. Čas se zadává v minutách.
  • Vynulovat čítač pro uzamčení po – zde je možné nastavit dobu, po jaké dojde k vynulování čítače neúspěšných pokusů o přihlášení (v případě, že účet ješte nebyl zablokován). Opět zadávána v minutách.

Poklepáním nebo pomocí pravého tlačítka otevřete Vlastnosti položky Prahová hodnota pro uzamčení účtu. Otevře se okno, ve kterém můžete nastavit počet možných chybných zadání. Nastavení potvrďte klepnutím na OK.

Následně se zobrazí dialog, který oznámí automatickou inicializaci zbývajících dvou položek a časovou prodlevu nastaví na hodnotu 30 minut. Vy ji pochopitelně můžete libovolně změnit poklepáním na příslušnou zásadu.

Odblokování účtu

Pokud chcete jako správce odblokovat účet, otevřete nejprve modul Místní uživatelé a skupiny. Stiskněte kombinaci Win+R, do políčka zadejte řetězec lusrmgr.msc a klepněte na tlačítko OK.

V levé části klepněte na položku Uživatelé. Napravo se pak zobrazí seznam všech uživatelů počítače. Na zablokovaný účet klepněte pravým tlačítkem a z místní nabídky zvolte příkaz Vlastnosti. Na záložce Obecné zrušte zatržení u položky Účet je uzamčen. Pokud je tato položka neaktivní (šedá), účet není zablokován.

Více k tématu: Pokročilá nastavení hesel ve Windows 7

Zablokování účtu při neúspěšném přihlášení ve Windows 7
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 2 hlasů